COMUNICAT

 

referitor la nivelul impactului mediu estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final de energie electrică, pentru anul 2023

 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (9^2) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 220/2008) ANRE a estimat, a publicat pe site-ul propriu și a informat în data de 30.06.2022 Ministerul Energiei, asupra nivelului impactului mediu estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final pentru anul 2023, stabilit prin aplicarea algoritmului prevăzut în anexa la Ordinul ANRE nr. 117/2021 privind aprobarea regulilor pentru reducerea impactului mediu anual estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final de energie electrică, având în vedere următoarele:

  • numărul estimat de certificate verzi disponibile pentru tranzacționare în anul 2023;
  • numărul estimat de certificate verzi preluate în piața de certificate verzi în anul 2023, corespunzător nivelului impactului mediu estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final prevăzut la art. 4 alin. (7) din Legea nr. 220/2008, respectiv la valoarea de 14,5 Euro/MWh.

De asemenea, conform prevederilor alin. (9^3) al aceluiași articol, impactul mediu anual estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final, comunicat de ANRE, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Energiei, în termen de 60 de zile de la data comunicării acestuia de către ANRE.

Având în vedere cele prezentate în antecedență, impactul mediu estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final în anul 2023 se menține la valoarea de 14,5 Euro/MWh, după cum rezultă din tabelul de mai jos:

Anul 2022

1

Număr estimat CV disponibile pentru tranzactionare in 2022

38911073

CV

a) Nr.  estimat CV emise pentru tranzactionare  pentru anul 2022

24394336

CV

b) Nr. CV reportate din anul 2021 și disponibile aflate în contul producatorilor E-SRE la 31.03.2022

14516737

CV

2

Număr estimat CV necesar a fi deținute în contul de furnizor din RCV pentru indeplinirea cotei CV 2022 

21385882

CV

a) cota estimata CV pentru anul t

0.5014313

CV/MWh

b) consum final estimat de energie electrică cu obligatie de CV pentru anul 2022

42649676

MWh

3

Număr estimat CV necesar a fi preluate în PCV pentru anul 2022

18705970

CV

Număr CV deținute în contul de furnizor din RCV la 31.03.2022

2679912

CV

Anul 2023

4

Număr estimat CV reportate din anul 2022, aflate în contul producătorilor de E-SRE la 31.03.2023

20205103

CV

5

Număr estimat CV a fi emise pentru tranzacționare pentru anul 2023 (martie -dec 2023 și ian-feb 2024)

23483965

CV

6

Numar estimat CV disponibile pentru tranzacționare pentru anul 2023

43689068

CV

7

Consum final estimat de energie electrică cu obligatie de CV pentru anul 2023

43076172.760

MWh

8

Număr estimat CV necesar a fi preluate în PCV pentru anul 2023

18565139

CV

Impact mediu estimat al CV pentru anul 2023

14.5

Euro/MWh

Preț mediu al CV înregistrat în PCSCV în perioada ian. – mai 2022

29.4

Euro/CV

9

Număr estimat CV excedentare aferent anului 2023

25123928

CV

Pondere nr. CV estimat excedentare in nr. de CV estimat preluate in PCV in anul 2023

135

%

10

Număr CV excedentare aferent anului 2021

18135241

CV

Pondere nr. CV  excedentare in nr. de CV preluate in PCV in anul 2021

107.208

%

11

Număr CV excedentare aferent anului 2020

14551096

CV

Pondere nr. CV excedentare in nr. de CV preluate in PCV in anul 2020

92.458

%

12

Număr CV excedentare aferent anului 2019

14066581

CV

Pondere nr. CV excedentare in nr. de CV  preluate in PCV in anul 2019

87.077

%

13

Media aritmetică a ponderilor calculate la pct 10, 11 și 12

96

%

14

Impact mediu estimat al CV pentru anul 2023

14.5

Euro/MWh

 

Fisiere atasate