Constituirea stocurilor minime obligatorii de gaze naturale – acțiuni întreprinse până în prezent

Pentru asigurarea continuității în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali, ANRE stabilește anual, în condiţii transparente şi nediscriminatorii, prin decizie a preşedintelui,  cantităţile de gaze naturale reprezentând stocurile minime ce urmează a fi înmagazinate de fiecare furnizor, astfel încât să se asigure un nivel corespunzător al consumului intern, în condiţii de continuitate şi siguranţă.

Totodată, potrivit obligațiilor stabilite prin Legea energiei și a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare, SNTGN Transgaz SA, în calitate de operator al sistemului de transport al gazelor naturale, trebuie să dețină în depozitele subterane sau să asigure achiziția cantităţilor de gaze naturale necesare operării şi asigurării permanente a echilibrului fizic al sistemului de transport.

În considerarea celor de mai sus, ANRE a întreprins următoarele acțiuni:

  • a determinat un nivel al stocului minim de gaze naturale de 23.497.313,689 MWh (2,217 miliarde mc), echivalent cu 29% din consumul perioadei de extracţie 2017-2018, a calculat şi publicat pe site-ul propriu, în data de 07.03.2019, Lista iniţială privind stocurile pe care furnizorii de gaze naturale au obligația să le constituie până la data de 31 octombrie 2019 şi procentele aferente stocului minim naţional 2019;
  • a aprobat și publicat, în data de 10 aprilie 2019, Decizia nr. 663, iar în data de 16 octombrie 2019, Decizia nr. 1774 (finală) privind stabilirea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care fiecare titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale are obligaţia de a-l constitui în depozitele de înmagazinare subterană până la data de 31 octombrie 2019, pentru fiecare categorie de clienți finali din portofoliul acestuia;
  • conform Deciziei finale, luând în considerare schimbările de portofolii ale furnizorilor și evenimentele care au influențat unii furnizori/clienți finali, a rezultat un stoc minim total de gaze naturale de 23.358.764,055 MWh (2,204 miliarde mc), din care 10.376.722,362 MWh (0,979 miliarde mc) pentru categoria de clienți finali casnici, 3.962.894,816 MWh (0,374 miliarde mc) corespunzător categoriei de clienți finali producători de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației și 9.019.146,877 MWh (0,851 miliarde mc) pentru categoria de clienți finali noncasnici.
  • a determinat și aprobat stocul minim corespunzător SNTGN Transgaz SA, de 939.894,097 MWh (0,089 miliarde mc) cu 282,5% mai mare față de valoarea precedentă.

De asemenea, în perioada cuprinsă între 10 aprilie 2019 (data emiterii primei decizii) și data de 16 octombrie 2019 (data emiterii deciziei finale), ANRE a urmărit săptămânal nivelul stocului realizat de fiecare furnizor pe baza declarațiilor acestora și stocul total realizat efectiv și a informat factorii instituționali interesați.

În urma activității de monitorizare, ANRE a constatat că stocul minim total a fost realizat efectiv încă de la sfârşitul lunii august 2019, iar la această dată furnizorii au înmagazinat cca 30.500.000 MWh (2,877 miliarde mc), cu 30% mai mult decât stocul minim total obligatoriu.

Luând în considerare și stocul realizat de SNTGN Transgaz SA, rezultă un stoc total efectiv realizat de 31.473.178 MWh ( 2,969 miliarde mc)  cu 7.174.520 MWh (0,677 miliarde mc) mai mare decât valoarea obligatorie stabilită de ANRE

Având în vedere că stocul realizat reprezintă cca 96% din capacitatea de stocare existentă la nivel național, considerăm că participanții la piață au înțeles importanța respectării prevederilor legislației în vigoare și a actelor emise de ANRE pentru punerea în aplicare a acestora.

 

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

31.10.2019

Fisiere atasate