Urmare a articolelor publicate in cotidianul Jurnalul National, Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) face urmatoarele precizari:
In cadrul ANRE nu sunt angajate persoane care au grade de rudenie cu presedintele institutiei.Angajarea personalului ANRE se face conform reglementarilor legale in vigoare si fiecare angajat raspunde solicitarilor de instruire si experienta profesionala cuprinse in descrierea postului pe care il ocupa.
In sustinerea politicii Guvernului de reducere a cheltuielilor publice, ANRE a redus toate cheltuielile bugetare atat pentru anul 2009, cat si pentru anul  2010.
Astfel, pentru anul 2010 veniturile personalului din cadrul ANRE s-au redus cu aprox. 50% fata celeaferente anului 2008 iar la nivelul trimestrului I al anului 2010, cheltuielile cu deplasarile au fost de 26% din creditele bugetare alocate, mai exact in suma de 100.286 lei.
De asemenea, in trimestrul I al anului 2010 cheltuielile aferente pentru Bunuri si servicii au fost de 397.000 lei, mai exact 28% fata de bugetul estimat iar din totalul cheltuielilor prevazute pentru Bunuri si servicii in anul 2009 s-au realizat numai 1.675 mii lei, respectiv 59%.
Regretam erorile cuprinse in articolele respective iar, pentru asigurarea unei informari corecte si complete a opiniei publice, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei isi reafirma disponibilitatea unei colaborari cat mai eficiente cu reprezentantii mass-media, in conditiile unui dialog onest si de buna credinta.

Biroul de presa

Fisiere atasate