COMUNICAT DE PRESĂ

ANRE a finalizat acţiuni de control la societatea TINMAR ENERGY

ANRE a finalizat acțiunile de control inopinate demarate ca urmare a notificărilor privind întreruperea furnizării energiei electrice transmise clienților finali, începând cu data de 16.09.2022, de către societatea TINMAR ENERGY S.A. . Controale inopinate au avut loc şi la afiliaţii săi: SOLPRIM S.R.L., S.C. EYE MALL S.R.L., ARINNA DEVELOPMENT S.R.L. și LORD ENERGY S.R.L..

Acțiunile de control au avut ca tematică:

  1. Verificarea modului în care societățile și-au îndeplinit obligația de achiziționare a energiei electrice, astfel încât să asigure acoperirea consumului clienților (art. 57 alin. (6) din Legea nr. 123/2012).
  2. Verificarea respectării interdicției de a nu denunța unilateral contractele de furnizare a energiei electrice încheiate cu clienții finali (art. 58 alin. (1^1) din Legea nr. 123/2012).

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că societățile în cauză și-au îndeplinit obligația de achiziționare a energiei electrice pentru acoperirea consumului clienților și nu au denunțat unilateral contractele de furnizare a energiei electrice.

Cu toate acestea, pentru emiterea și transmiterea către clienți a notificărilor privind întreruperea furnizării energiei electrice începând din data de 16.09.2022, fără a avea acest drept, societățile TINMAR ENERGY S.A. și SOLPRIM S.R.L. au fost sancționate fiecare cu amendă contravențională în valoare de 20.000 lei.

Societatea EYE MALL S.R.L. a fost sancționată cu amendă în valoare de 60.000 lei pentru emiterea și transmiterea către clienți a notificărilor privind întreruperea furnizării energiei electrice începând din data de 16.09.2022, fără a avea acest drept, precum și pentru inserarea în contractele de furnizare a energiei electrice a unei clauze care dă dreptul furnizorului de a denunța unilateral contractul, fiind, totodată, dispusă măsura de a modifica toate contractele de furnizare a energiei electrice încheiate cu clienții finali în sensul eliminării clauzei care dă dreptul furnizorului de a denunța unilateral contractul.

Societățile ARINNA DEVELOPMENT S.R.L. și LORD ENERGY S.R.L. nu au avut obligația de a achiziționa energie electrică pentru acoperirea consumului clienților finali, deoarece în perioada supusă controlului nu au avut clienți finali în portofoliu.

 

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

03.11.2022

 

 

Fisiere atasate