COMUNICAT DE PRESĂ

Ca urmare a reglementărilor ANRE emise în vederea finalizării procesului de liberalizare a pieţei de energie electrică, creării unor condiţii de piaţă care să contribuie la dezvoltarea concurenței, precum şi creşterii gradului de informare a clienților finali şi stimularea diversificării ofertelor de furnizare a energiei electrice dedicate segmentului concurențial, la finalul lunii octombrie 2020, dintr-un număr de peste 8.700.000 de consumatori casnici, un procent de peste 32,8% (2.915.243 clienți) au ales să încheie contracte de furnizare la prețuri concurențiale.

De asemenea, din cei peste 8.700.000 de clienți casnici, conform raportărilor aferente semestrului I al anului 2020, transmise de furnizori către ANRE pentru a obține datele necesare realizării raportărilor către INS-EUROSTAT, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 1952/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului, peste 50% din total sunt clienți cu un consum mediu de 55 kWh/lună, care pot fi încadraţi în categoria consumatorilor vulnerabili.

 Nr.crt.

Nr. consumatori

Consum mediu lunar/client

(kWh/luna/client)

1.

4.592.430,00

55,40

2.

3.088.242,00

146,91

3.

819.874,00

310,37

4.

219.662,00

580,21

5.

18.367,00

1.950,10

Total

8.738.575,00

 
 

Prin activitatea de informare, ANRE continuă să asigure creşterea gradului de informare şi conştientizare a drepturilor clienţilor finali de energie electrică în relaţia cu operatorii economici participanţi la piaţa de energie electrică. Autoritatea întreprinde toate măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor de concurență, transparență şi tratament nediscriminatoriu pe piața energiei electrice, precum și pentru completarea cadrului de reglementare astfel încât să vină în sprijinul clienților în vederea trecerii la piața concurențială de energie electrică. De asemenea, pentru a facilita clienților accesul la informații privind ofertele diverșilor furnizori, astfel încât aceștia să poată alege oferta cea mai potrivită nevoilor lor, ANRE pune la dispoziția acestora, pe pagina proprie de internet, aplicația informatică Comparatorul ofertelor-tip de energie electrică”, în care se regăsesc ofertele de pe piața concurențială ale furnizorilor de energie electrică, precum și un serviciu de Call-center dedicat liberalizării pieței de energie.

Reamintim că, în vederea facilitării procesului de schimbare a furnizorului de energie de către consumatorul final şi optimizării procesului operaţional, ANRE are în derulare proiectul „Dezvoltarea capacității instituționale a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru simplificarea procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică și de gaze naturale”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Astfel, prin implementarea proiectului se vor putea îndeplini noile cerințe europene care prevăd ca până în anul 2026 procesul tehnic de schimbare a furnizorului să se finalizeze în 24 h.

 

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

06.01.2021

Fisiere atasate