COMUNICAT DE PRESĂ

ANRE continuă acțiunile de control la furnizorii de energie electrică și gaze naturale şi aplică amenzi contravenționale în valoare de 2.630.000 lei

 

ANRE a mai finalizat o serie de acțiuni de control la principalii furnizori de energie electrică și gaze naturale.

I. Astfel, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că societățile CEZ VÂNZARE, ELECTRICA FURNIZARE și RES ENERGY SOLUTIONS nu au emis facturi aferente consumului de energie electrică și gaze naturale conținând schema de sprijin prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată prin Legea nr. 259/2021.

Pentru faptele săvârșite, societățile în cauză au fost sancționate cu amendă contravențională după cum urmează:

 • CEZ VÂNZARE (gaze naturale)                                  200.000 lei
 • CEZ VÂNZARE (energie electrică)                             10.000 lei
 • ELECTRICA FURNIZARE (gaze naturale)                 200.000 lei
 • RES ENERGY SOLUTIONS (energie electrică)         10.000 lei

Totodată, au fost dispuse măsuri pentru toţi furnizorii de a respecta prevederile legale în sensul facturării consumului de gaze naturale cu aplicarea schemei de sprijin beneficiarilor acesteia.

II. Au mai fost finalizate acțiuni de control, în sectorul energiei electrice și gazelor naturale, prin care s-a verificat respectarea:

 • obligației de transmitere, în termen de 5 zile calendaristice de la înregistrare, a răspunsului la sesizările consumatorilor referitoare la facturile de gaze naturale și plata compensațiilor aferente în cazul depășirii termenului;
 • obligației de transmitere, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare, a răspunsului la sesizările consumatorilor referitoare la facturile de energie electrică și plata compensațiilor aferente în cazul depășirii termenului;
 • obligației privind emiterea facturii cu decontul final de lichidare şi transmiterea acesteia clientului final, în termen de maximum 42 de zile de la data schimbării efective a furnizorului de energie electrică sau gaze naturale

În urma finalizării acțiunilor de control, s-au constatat încălcări ale obligațiilor legale verificate, furnizorii fiind sancționați cu amendă contravențională după cum urmează:

Furnizori de energie electrică:

 • ELECTRICA FURNIZARE                400.000 lei
 • E.ON ENERGIE                                400.000 lei
 • HIDROELECTRICA                           90.000 lei
 • TINMAR ENERGY                             60.000 lei
 • CEZ VÂNZARE                                  20.000 lei

Furnizori de gaze naturale:

 • ENGIE                                               400.000 lei
 • E.ON ENERGIE                                400.000 lei
 • ENERGIE GAS & POWER               100.000 lei

III. La societatea CEZ VÂNZARE a fost finalizată o acțiune de control, în domeniul gazelor naturale, prin care s-a verificat respectarea obligației de returnare către clientului final, în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii cu decontul final, a sumei datorate, în situația în care decontul final de lichidare conține un sold negativ.

În urma finalizării acțiunii de control, s-au constatat încălcări ale obligației legale verificate, în sensul depășirii termenului legal, societatea CEZ VÂNZARE fiind sancționată cu amendă contravențională în valoare de 240.000 lei.

IV. De asemenea, la societatea EURO SEVEN INDUSTRY a fost finalizată o acțiune de control, în ceea ce privește neîndeplinirea măsurilor dispuse printr-un proces verbal de constatare și sancționare aplicat în perioada anterioară,  aplicându-se amendă contravențională în valoare de 100.000 lei, pentru facturarea clienților finali, în mod greșit, a costurilor generate de dezechilibrele zilnice și de depășirea capacității de transport și a dispus societății ca, în termen de 45 de zile de la data comunicării procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, să restituie clienților finali din portofoliu, sumele de bani facturate și încasate în mod nejustificat.

 

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

10.02.2022

 

 

Fisiere atasate