COMUNICAT DE PRESĂ

Noi prevederi cu privire la furnizarea de ultimă instanță a energiei electrice

În cadrul şedinţei Comitetului de Reglementare al ANRE din data de 23.06.2022 a fost aprobat Ordinul preşedintelui ANRE nr. 91/2022 privind aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanță a energiei electrice.

Ordinul stabileşte în principal:

 • modalitatea de desemnare a furnziorilor de ultimă instanţă (FUI);
 • modalitatea de stabilire pentru fiecare lună a FUI nominalizat care are rolul principal de a prelua în mod automat (fără o cerere expresă în acest sens) clienţii finali care nu mai au asigurată furnizarea energiei electrice;
 • modalitatea/condiţiile de preluare de către FUI a clienţilor finali care nu mai au asigurată furnizarea energiei electrice;
 • modalitatea de facturare de către FUI a consumului de energie electrică al clienţilor finali preluaţi.

Prin Ordinul aprobat au fost aduse modificări cadrului de reglementare actual, printre cele mai importante fiind:

 1. Introducerea obligaţiei FUI care are cea mai mare cotă de piaţă într-o zonă de reţea, de a prelua locurile de consum care, la data intrării în vigoare a Ordinului ANRE nr.91/2022, nu au contract de furnizare, şi care nu sunt deconectate;
 2. Introducerea unui sistem alternativ pentru nominalizarea FUI care preia automat clienţii constând într-un sistem de rotaţie lunară. Astfel, în acest scop se stabileşte lista FUI în ordinea descrescătoare a cotei de piaţă, fiecare FUI din listă fiind nominalizat pe rând, lunar, pentru a prelua automat clienţii care în acea lună rămân fără furnizor. În acelaşi timp, pentru perioadele în care nu sunt impuse măsuri de sprijin prin legislaţia primară, sistemul de nominalizare implică obligația FUI de a transmite prețul de ultimă instanță cu cel puțin 7 zile înaintea lunii pentru care se face nominalizarea, astfel încât să fie cunoscută Lista de nominalizare a FUI, într-un termen care să permită transmiterea solicitării de preluare;
 3. Introducerea preluării automate de către FUI nominalizat a clienților noncasnici cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de cel mult 1 MVA, în situația încetării contractului de furnizare a energiei electrice prin ajungere la termen sau prin reziliere de către furnizorul actual;
 4. Limitarea perioadei în care un client poate fi în portofoliul unui FUI, respectiv 12 luni în cazul clienților casnici și clienților noncasnici cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare de până la 1 MVA, și de 6 luni în cazul clienților noncasnici cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare de peste 1 MVA. Cu 30 de zile anterior datei de încetare a relației contractuale, FUI notifică clienților încetarea furnizării energiei electrice, sau după caz prelungirea perioadei de furnizare, cu precizarea perioadei pentru care asigură furnizarea energiei electrice. Cu toate acestea, dacă la sfârşitul perioadei, clienţii nu au reuşit să încheie un contract pe piaţa concurenţială, pot să beneficieze în continuare de serviciile unui FUI dacă solicită acest lucru.

De asemenea, Ordinul asigură unificarea într-o singură reglementare a:

 1. Regulamentului de desemnare a furnizorilor de ultimă instanță de energie electrică,
 2. Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanță a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă,
 3. Contractului cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii finali preluați de către furnizorul de ultimă instanţă.

Având în vedere contextul actual, această reglementare a fost necesară pentru adoptarea unor măsuri care să asigure continuitatea în alimentarea cu energie electrică a clienţilor finali şi o mai bună gestiune a fluxului de preluare a clienţilor de către FUI.

 

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

23.06.2022

Fisiere atasate