COMUNICAT DE PRESĂ

privind aprobarea preţurilor energiei termice livrate operatorilor de transport şi distribuție a energiei termice şi a bonusului pentru sprijinirea producerii energiei electrice şi a energiei termice în cogenerare de înaltă eficiență

În ședința Comitetului de reglementare din data de 27.10.2021, ANRE a aprobat, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare, prețul energiei termice livrate operatorilor de transport şi distribuție a energiei termice şi bonusul acordat utilizând datele unor centrale de cogenerare de referință și respectiv ale unei centrale termice de referință, așa cum au fost notificate Comisiei Europene.

Astfel, preţurile energiei termice livrate operatorilor de transport şi distribuție a energiei termice sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Aceste creșteri se datorează unei creșteri medii a prețului gazelor, de circa +120% pentru gaze naturale livrate din rețeaua de distribuție, de +140% a prețului gazelor naturale livrate din rețeaua de transport şi cu circa +23 % a prețului cărbunelui, față de valorile luate în calcul pentru bonusul și prețurile energiei termice valabile până la 31 octombrie 2021.

De asemenea, prețul certificatelor de CO2 care trebuie cumpărate de producători a crescut cu 45% față de prețul luat în calcul la ultima ajustare de bonus și preț al energiei termice.

Bonusul acordat pentru sprijinirea producerii energiei electrice şi a energiei termice în cogenerare de înaltă eficiență este prezentat în tabelul de mai jos:

Facem precizarea că preţurile de livrare a energiei termice din centralele de cogenerare aprobate NU SUNT PREŢURILE DE FURNIZARE A ENERGIE TERMICE LA POPULAŢIE. Prețul de livrare a energiei termice din centrale de cogenerare este luat în considerare la formarea prețului local al energiei termice livrate de operatorul SACET, care înglobează pe lângă acest preț și prețul de producere în centralele termice ale operatorului SACET (altele decât cele pentru care s-a emis decizia de preț astăzi), precum și tarifele de transport și distribuție a energiei termice. Acest preț local se transmite spre avizare la ANRE, după care se APROBĂ de Consiliul local al UAT. De asemenea Consiliul local al UAT are în atribuții și aprobarea prețului local pentru populație rezultat prin diminuarea prețului local cu valoarea subvenției acordate în funcție de posibilitățile bugetului local, potrivit legii.

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

28.10.2021

Fisiere atasate