COMUNICAT DE PRESĂ

ANRE a aprobat noul cadru organizat de contractare a energiei electrice de către clienţii finali mari

În ședința Comitetului de Reglementare din data de 31.03.2022 a fost aprobat Ordinul preşedintelui ANRE nr. 65/31.03.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice de către clienţii finali mari.

Prezentul ordin are în vedere simplificarea cadrului organizat de contractare a energiei electrice pentru clienţii finali mari de energie electrică, noile reguli aducând un beneficiu pieţei de energie electrică, prin crearea unui cadru de tranzacţionare simplificat și eficientizat, care răspunde nevoii marilor consumatori finali de a încheia contracte de energie electrică pe termen lung. La nivelul anului 2020, consumul clienţilor finali mari (în număr de 65) a reprezentat aprox. 36% din consumul anual al clienţilor finali noncasnici.

Principalele reguli care se aplică pieţei marilor consumatori potrivit noului regulament sunt următoarele:

  • participanții la piața clienților finali mari în calitate de vânzători de energie electrică sunt producătorii, precum și operatorii de servicii de stocare care vând energie electrică stocată, care pot participa direct sau prin agregare, iar în calitate de cumpărători sunt clienţii finali mari de energie electrică, care pot participa direct sau prin agregare, operatorul de transport şi de sistem şi operatorii de distribuţie, participarea acestora la piaţă fiind destinată exclusiv achiziţionării consumului propriu tehnologic;
  • operatorul pieţei de energie electrică pentru clienţii finali mari se poate constitui opţional ca şi contraparte pentru participanţii la piaţa de energie electrică pentru clienţii finali mari;
  • puterea medie pe interval de decontare diminuată de la 10 MW la 5 MW, pentru o profilare mai bună a ofertelor clienţilor finali durata minimă de livrare fiind redusă la o lună;
  • contractul de vânzare – cumpărare a energiei electrice poate fi un contract propus de iniţiator sau un contract-standard sau tip EFET, agreat în urma unei consultări publice a operatorului pieţei de energie electrică pentru clienţii finali mari cu participanţii la piaţă;
  • garanțiile de participare la licitație sunt eliminate şi introduse prevederi referitoare la plata unor sume penalizatoare și suspendarea participantului pentru o perioadă determinată sau revocarea participării acestuia la piață, măsuri similare cu cele din cadrul mecanismelor de tranzacționare la termen;
  • verificarea îndeplinirii condițiilor de participare revine operatorului pieţei de energie electrică pentru clienţii finali mari;
  • actualizarea și publicarea de către operatorul pieței de energie electrică pentru clienţii finali mari, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, a procedurilor operaționale necesare punerii în aplicare a regulamentului.

 

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

31.03.2022

Fisiere atasate