COMUNICAT

privind avizarea Metodologiei pentru prognozarea ieșirilor contorizate cu o frecvență care nu este zilnică ale utilizatorilor de rețea

 

În ședința Comitetului de reglementare al ANRE din data de 11.11.2020 a fost avizată „Metodologia pentru prognozarea ieșirilor contorizate cu o frecvență care nu este zilnică ale utilizatorilor de rețea”, elaborată de Operatorul Sistemului Național de Transport S.N.T.G.N. Transgaz S.A, după consultarea operatorilor de distribuție în calitate de utilizatori de rețea.

Implementarea Metodologiei va avea ca rezultat punerea la dispoziția utilizatorilor de rețea  a unor prognoze privind ieșirile contorizate cu o frecvență care nu este zilnică cu un grad ridicat de acuratețe, cu impact direct în zona de echilibrare, oferind acestora posibilitatea urmăririi consumurilor clienților din portofoliile proprii și dându-le posibilitatea corectării/reducerii dezechilibrelor.  

Prin aplicarea Metodologiei se va asigura furnizarea adecvată de prognoze de consum, care vor permite utilizatorilor de rețea să își echilibreze pozițiile în termen real și în concordanță cu evoluția consumului clienților din portofoliu. Creșterea acurateței prognozelor de consum va contribui la îmbunătățirea calității datelor de consum utilizate în determinarea dezechilibrelor, respectiv la o mai bună gestionare a resurselor financiare atât de către utilizatorii de rețea, cât și de către clienții finali, prin reducerea costurilor generate de dezechilibre. Astfel, se va genera un set de informații menite să sprijine Transgaz S.A și utilizatorii de rețea în ceea ce privește gestionarea în condiții de rentabilitate a riscurilor.

 

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

11.11.2020

 

 

Fisiere atasate