Potrivit prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, începând cu data de 1 iulie 2020 a fost liberalizată piaţa internă de gaze naturale pentru clienţii casnici, iar preţurile finale reglementate pentru aceştia şi-au încetat aplicabilitatea.

Până la data liberalizării, respectiv la data de 30 iunie 2020, din numărul total de 3.844.474 clienți casnici (NTiunie2020), 12% aveau încheiate contracte aferente furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, conform următorului grafic:

Pentru clientul casnic pasiv, care nu şi-a exercitat dreptul de eligibilitate şi nu a încheiat un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurențial, furnizorul actual asigură furnizarea gazelor naturale în mod automat şi după data liberalizării, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 27/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici în perspectiva eliminării preţurilor reglementate.

           Astfel, începând cu data de 1 iulie 2020 şi până la data încheierii unui contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurențial, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2021, furnizarea gazelor naturale pentru clienţii casnici pasivi se face în condiţiile contractuale anterioare, respectiv în baza contractului reglementat pe care clientul îl avea încheiat cu furnizorul actual, dar la preţul concurenţial comunicat clientului de către furnizorul actual în perioada anterioară liberalizării.

 

          Pe baza datelor raportate pentru perioada 1 iulie – 30 septembrie 2020 de către cei 31 de furnizori care, până la data liberalizării, au avut în portofoliul propriu clienți casnici pentru care furnizarea gazelor naturale se realiza în regim reglementat, ANRE a analizat stadiul încheierii de către clienții casnici a contractelor aferente furnizării gazelor naturale în regim concurenţial cu intrare în vigoare în perioada 1 iulie – 30 septembrie 2020. Astfel, din numărul de 3.378.722 clienți casnici care nu își exercitaseră dreptul de eligibilitate la data de 30 iunie 2020 (NR), 10,55% au încheiat contracte aferente furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, rezultatele fiind prezentate în graficul de mai jos:

Astfel , la data de 30 septembrie 2020, din numărul total estimat de 3.874.817 clienți casnici (NTseptembrie2020), aproximativ 22% aveau încheiate contracte aferente furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, situație reflectată în graficul de mai jos:

 

Totodată, reamintim că toţi clienţii finali au dreptul de a-şi alege în mod liber furnizorul cu care să încheie contracte aferente furnizării gazelor naturale în regim concurențial, iar procesul de schimbare a furnizorului de gaze naturale este simplu, gratuit şi nu implică modificări de ordin tehnic, indiferent de furnizorul de gaze naturale ales de către client.

Pentru efectuarea unei analize comparative a ofertelor-tip de furnizare a gazelor naturale existente pe piață, se poate accesa aplicația „Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale„, disponibilă pe pagina de internet a ANRE, la adresa: http://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-oferte-tip-de-furnizare-a-gn, sau prin descărcarea pe dispozitivele mobile a aplicației ”ANRE”, disponibilă în magazinele online de aplicații App Store și Google Play.

              De asemenea, pentru armonizarea la nivel european, până în 2026, a regulilor din piața de energie în vederea schimbării tehnice a furnizorului în 24 de ore, ANRE  implementează un proiect finanţat din fonduri nerambursabile care va determina optimizarea proceselor operaţionale din piaţa de energie (gaze naturale şi energie electrică) generate de solicitările de schimbare a furnizorului, prin gestionarea fluxului de informatii în mod complet automatizat. Proiectul „Dezvoltarea capacității instituționale a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru simplificarea procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică și de gaze naturale” are ca perioadă de implementare 24 de luni, respectiv 01 iulie 2020 – 30 iunie 2022, cu o valoare totală de 19.923.503,70 lei.

Liberalizarea pieței de gaze naturale pentru clienţii casnici a fost stimulată de programul de ofertare de gaze naturale pe pieţele centralizate din România elaborat şi aprobat de ANRE prin Ordinul nr. 143/2020 privind obligaţia de a oferta gaze naturale pe pieţele centralizate a producătorilor de gaze naturale a căror producţie anuală realizată în anul anterior depăşeşte 3.000.000 MWh respectiv Ordinul ANRE nr. 144/2020 privind obligaţia participanţilor la piaţa de gaze naturale de a oferta pe pieţele centralizate. Aceste reglementări au condus la impulsionarea dezvoltării mediilor transparente de comercializare, prin creșterea lichidității și tranzacționarea unor cantități de gaze naturale suficiente pentru a transmite semnale relevante de preț.    

Din datele publice puse la dispoziție de operatorii de piață centralizată reiese faptul că, ulterior intrării în vigoare a programului de ofertare, numărul tranzacțiilor încheiate a crescut semnificativ. Astfel, în perioada iulie–septembrie 2020 s-au încheiat 640 de tranzacții, faţă de aceeași perioadă a anului 2019, când s-au încheiat un număr de 267 de tranzacții. Prețul mediu ponderat de vânzare în perioada iulie–septembrie 2020 a fost de 57,15 lei/MWh, preț  mai mic cu 50% decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului 2019, respectiv 114,3 lei/MWh.

De asemenea, prin obligaţia de ofertare gaze naturale se asigură accesul, prin intermediul unor cantități de gaze naturale ofertate de către principalii producătorii autohtoni în mod continuu pe piețele centralizate din România, a unui număr cât mai ridicat de participanți (furnizori, consumatori noncasnici, traderi, operatori de distribuție, de transport și de înmagazinare), care au astfel la dispoziţie posibilitatea ofertării la preţuri competitive, către clienţii finali, a întregului necesar de gaze naturale.

București, 21.10.2020

 

Fisiere atasate