COMUNICAT

privind opiniile apărute în spaţiul public exprimate de reprezentanţi ai SC Deloitte România

Suntem surprinși de atacurile repetate ale reprezentanților companiei Deloitte România la adresa instituției noastre, asupra capacității Parlamentului de a legifera și semnalăm că acestea pot afecta integritatea şi autonomia ANRE, printr-o acțiune mediatică, cu atât mai mult cu cât instituția este angrenată în finalizarea procesului de liberalizare totală a pieţei de energie electrică și a celei de gaze naturale.

Considerăm că exprimarea în spaţiul public a unor afirmații nefondate privind activitatea şi angajaţii ANRE constituie o formă de presiune asupra instituţiei noastre şi că aceste opinii pot fi reflecţia unor posibile interese ale operatori economici reglementaţi care au încheiat contracte pentru servicii de consultanţă cu Deloitte Romania.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE a trecut încă de la înființare (1999) și până în octombrie 2012 prin mai multe forme de organizare și funcționare. Independența deplină a ANRE s-a realizat în octombrie 2012, prin efortul comun al Parlamentului şi al Guvernului României, care şi-a asumat transpunerea celui de-al treilea pachet legislativ din sectorul energiei, care statuează în mod explicit existenţa unei autorităţi de reglementare independente, nesubordonată politic, care să nu accepte instrucţiuni în actul de reglementare de la nicio entitate publică sau privată, capabilă să creeze un cadru de reglementare transparent şi nediscriminatoriu pentru dezvoltarea unor pieţe concurenţiale funcţionale de energie electrică şi de gaze naturale.

Cu sprijinul Parlamentului României, după doi ani de discuţii cu toate instituţiile implicate şi cu reprezentanții Comisiei Europene, prin Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi  Legea organizării şi funcţionării ANRE  nr.160/2012, Autoritatea a căpătat o autonomie specifică unei autorităţi de reglementare, cu atribuţii şi competenţe similare celorlalte autorităţi din statele europene.

Apreciem că, în decursul ultimilor 3 ani și jumătate, prin elaborarea de către specialiştii ANRE a peste 4500 de acte de reglementare (ordine și decizii), în conformitate cu obligaţiile ce derivă din legislaţia primară şi cea europeană, instituţia noastră şi-a validat misiunea conferită prin lege, acest fapt fiind confirmat de evaluările de țară ale Comisiei Europene, Fondului Monetar Internațional, Băncii Mondiale.

Afirmaţiile superficiale şi nejustificate asupra activităţii şi angajaţilor ANRE pot conduce nu numai la decredibilizarea instituției, dar şi la afectarea actului de reglementare, punându-se la îndoială modul în care ANRE îşi îndeplineşte misiunea conferită prin lege, aceea de a crea și aplica sistemul de reglementări, necesar  funcționării pieței energiei electrice, energiei termice în cogenerare și gazelor naturale.

Reprezentanții salariaților din ANRE

Bucureşti, 08.06.2016