COMUNICAT

privind aprobarea Ordinului președintelui ANRE nr. 237 din 16.12.2020 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi aferentă anului 2021

                                                                                                                                                               

          Având în vedere prevederile art. 4 alin. (7) și ale art. 8 alin. (8) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 5 și art. 8 din Metodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 157/2018, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul şedinţei Comitetului de reglementare al ANRE din data de 16.12.2020 a fost aprobat Ordinul nr. 237 din 16.12.2020 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2021.

  • Cota obligatorie estimată de achiziţie de certificate verzi pentru operatorii economici care au obligaţia achiziţiei de certificate verzi pentru anul 2021 s-a stabilit la valoarea de 0,4505 CV/MWh pentru un consum de energie electrică prognozat de 44 TWh;
  • În conformitate cu prevederile H.G. nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare, MEEMA a estimat pentru anul 2021, a fi exceptată de la plata certificatelor verzi o cantitate de energie electrică de 8 TWh;
  • Impactul mediu estimat în factura consumatorului final care suportă certificatele verzi aferente schemei de sprijin pentru anul 2021 este 0,063 lei/kWh, comparabil cu valoarea din 2020.

 

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

București, 16.12.2020

 

 

Fisiere atasate