În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (9^2) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 220/2008) ANRE a estimat și a informat în data de 30.06.2023 Ministerul Energiei asupra nivelului impactului mediu estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final pentru anul 2024, stabilit prin aplicarea algoritmului prevăzut în anexa la Ordinul ANRE nr. 117/2021 privind aprobarea regulilor pentru reducerea impactului mediu anual estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final de energie electrică, având în vedere următoarele:

  • numărul estimat de certificate verzi disponibile pentru tranzacționare în anul 2024;
  • numărul de certificate verzi estimat a fi preluate în piața de certificate verzi în anul 2024, corespunzător nivelului impactului mediu estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final prevăzut la art. 4 alin. (7) din Legea nr. 220/2008, respectiv la valoarea de 14,5 Euro/MWh.

De asemenea, conform prevederilor alin. (9^3) al aceluiași articol, impactul mediu anual estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final, comunicat de ANRE, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Energiei, în termen de 60 de zile de la data comunicării acestuia de către ANRE.

Având în vedere cele prezentate în antecedență, impactul mediu estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final în anul 2024 se menține la valoarea de 14,5 Euro/MWh, după cum rezultă din tabelul de mai jos:

Anul 2023
1 Număr estimat CV disponibile pentru tranzactionare in 2023 41332120 CV
a) Nr.  estimat CV emise pentru tranzactionare  pentru anul 2023 23821625 CV
b) Nr. CV reportate din anul 2022 și disponibile aflate în contul producatorilor E-SRE la 31.03.2023 17510495 CV
2 Număr estimat CV necesar a fi deținute în contul de furnizor din RCV pentru indeplinirea cotei CV 2023  20856296 CV
a) cota estimata CV pentru anul t 0,4943963 CV/MWh
b) consum final estimat de energie electrică cu obligatie de CV pentru anul 2023 42185381,137 MWh
3 Număr estimat CV necesar a fi preluate în PCV pentru anul 2023 18172166 CV
Număr CV deținute în contul de furnizor din RCV la 31.03.2023 2684130 CV
Anul 2024
4 Număr estimat CV reportate din anul 2023, aflate în contul producătorilor de E-SRE la 31.03.2024 23159954 CV
5 Număr estimat CV a fi emise pentru tranzacționare pentru anul 2024 (martie -dec 2024 și ian-feb 2025) 20220769 CV
6 Numar estimat CV disponibile pentru tranzacționare pentru anul 2024 43380723 CV
7 Consum final estimat de energie electrică cu obligatie de CV pentru anul 2024 42185381,137 MWh
8 Număr estimat CV necesar a fi preluate în PCV pentru anul 2024 18121585 CV
Impact mediu estimat al CV pentru anul 2024 14,5 Euro/MWh
Preț mediu al CV înregistrat în PCSCV în perioada ian. – mai 2023 29,4 Euro/CV
9 Număr estimat CV excedentare aferent anului 2024 25259137 CV
Pondere nr. CV estimat excedentare in nr. de CV estimat preluate in PCV in anul 2024 139 %
10 Număr CV excedentare aferent anului 2022 20342465 CV
Pondere nr. CV  excedentare in nr. de CV preluate in PCV in anul 2022 99,120 %
11 Număr CV excedentare aferent anului 2021 18135241 CV
Pondere nr. CV excedentare in nr. de CV preluate in PCV in anul 2021 107,208 %
12 Număr CV excedentare aferent anului 2020 14551096 CV
Pondere nr. CV excedentare in nr. de CV  preluate in PCV in anul 2020 92,458 %
13 Media aritmetică a ponderilor calculate la pct 10, 11 și 12 100 %
14 Impact mediu estimat al CV pentru anul 2024 14,5 Euro/MWh

 

Informare impact mediu estimat al CV ptr 2024