Modul de preluare de către Furnizorul de Ultimă Instanță (FUI) a locurilor de consum ale clienților finali în cazul încetării contractului de furnizare a gazelor naturale și condițiile de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanță

Un loc de consum al unui client final poate ajunge în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea gazelor naturale în cazul încetării contractului de furnizare încheiat de furnizorul actual.

În situaţia încetării contractului de furnizare încheiat între furnizorul actual şi un client final, locul de consum al clientului final care face obiectul contractului şi care se află în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea gazelor naturale:

se preia automat de către FUI din luna calendaristică respectivă, stabilit de ANRE prin Clasamentul FUI, în cazul locului de consum cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh, cu excepţia situaţiei în care, la încetarea contractului de furnizare, clientul declară că nu mai dorește să consume gaze naturale la locul de consum respectiv, caz în care operatorul întrerupe alimentarea cu gaze naturale în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

se preia la solicitarea clientului final de către FUI din luna calendaristică respectivă, stabilit de ANRE prin Clasamentul FUI, în cazul locului de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh, prin completarea unei cereri de preluare în regim de ultimă instanță.

Data preluării de către FUI a locurilor de consum ale clienţilor finali care ajung în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea gazelor naturale din nicio altă sursă este:

– data încetării contractului de furnizare încheiat între furnizorul actual/FUI şi clientul final pentru locul de consum cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh;

– data solicitată de către clientul final cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh;

FUI are obligaţia de a asigura clientului final furnizarea gazelor naturale în cazul în care încetează contractul de furnizare încheiat cu furnizorul actual sau cu FUI și nu îşi găseşte un alt furnizor, după cum urmează:

  • pe o durată de minimum 12 luni de la data preluării, în cazul locului de consum cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh, acesta fiind preluat automat;
  • pe o durată de o lună de la data preluării, în cazul locului de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh, acesta fiind preluat la cerere.

Modelul de cerere de preluare în regim de ultimă instanță a locului de consum este pus la dispoziția clientului final pe pagina proprie de internet a respectivului furnizor.

FUI nu are obligaţia de a furniza gaze naturale clienţilor finali care la data preluării au întreruptă alimentarea cu gaze naturale în următoarele cazuri:

– pentru neplată, până la prezentarea de către clienţii finali respectivi a dovezii achitării integrale a sumelor datorate;

– din motive tehnice, până la remedierea situaţiei respective;

– în situaţia de întrerupere a alimentării la locul de consum al clientului final, dispusă de operator ca urmare a nerespectării de către clientul final a prevederilor legale referitoare la siguranţa alimentării cu gaze naturale şi/sau referitoare la instalaţiile de utilizare/aparatele consumatoare de combustibili gazoşi/echipamentele de măsurare, până la remedierea situaţiei respective.

Clienții preluați pot încheia oricând un contract de furnizare a gazelor naturale cu un furnizor din piața concurențială .

Clientul preluat de către un FUI poate trece la un alt FUI doar după parcurgerea perioadei de furnizare în regim de ultimă instanță, dacă acesta nu reușește să încheie un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial până la încetarea contractului cu FUI, sau în situaţia în care FUI care l-a preluat pierde această calitate în perioada de furnizare în regim de ultimă instanță.

Pentru clienții preluați, fie automat, fie la cererea acestora, FUI nu se schimbă pe perioada furnizării de ultimă instanță decât în situația în care furnizorul respectiv își pierde calitatea de FUI.

Pentru acoperirea riscului de neplată, FUI are dreptul de a solicita clientului final preluat cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh constituirea unei garanţii financiare sau poate da posibilitatea clientului final de a opta pentru plata în avans.

Totodată, vă informăm că, în conformitate cu prevederile din Ordonanţa de Urgenţă nr. 27/2022, privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale  în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea  unor acte normative din domeniul energiei, cu modificărie şi completările ulterioare, pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2025, preţul final facturat de către furnizorii de gaze naturale, inclusiv de către FUI, este:

a) maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici;

b) maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul anterior la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum şi în cazul producătorilor de energie termică; începând cu data de 1 ianuarie 2023, de preţul de maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, beneficiază şi clienţii noncasnici din cadrul parcurilor industriale reglementate de Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei din cadrul sistemelor de distribuţie închise definite conform Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.”

Decizii ANRE de desemnare FUI gaze naturale

Click pentru accesarea arhivei deciziilor.

Clasamentul furnizorilor de ultima instanta de gaze naturale

2023 noiembrie – 2024 mai

2023 aprilie-octombrie

2023 ianuarie-martie

2022 septembrie – decembrie

2022 ianuarie – august

2021

2020