Data:28.07.2020

ANRE supune consultării publice prezentele proiecte de acte normative în vederea actualizării Contractului-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor și a Condițiilor generale de prestare a serviciului de distribuție a energiei electrice, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 90/2015, cu modificările ulterioare.

Propunerile și observațiile pe marginea documentelor de discuție, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, la ANRE în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail srpee@anre.ro .

Termenul final de transmitere a opiniilor, propunerilor și observațiilor este 31 august 2020.

Fisiere atasate