2 08 2022

Proiect de ordin pentru aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem – consultare publica incheiata

2022-08-02T00:00:00+03:002 august 2022|Contracte, Documente de discutie, Energie electrica|

Data: 02.08.2022 În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice prezentul document cu scopul revizuirii ...

2 12 2020

Proiect de Ordin pentru modificarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuţie a EE, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 90/2015, abrogarea Anexei nr. 1 la Decizia de aprobare a formatului cadru al datelor de măsurare în vederea decontării consumului de EE nr. 1790/2015 şi pentru modificarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 235/2019, cu modificările şi completările ulterioare – faza a IIa – consultare publica incheiata

2020-12-02T00:00:00+03:002 decembrie 2020|Contracte, Documente de discutie, Energie electrica|

Data: 02.12.2020 Având în vedere propunerile și observațiile primite în etapa anterioară de consultare publică pe marginea prezentului proiect de ordin, ANRE supune consultarii publice noul proiect, în faza a II-a. Observațiile ...

9 10 2020

Proiect de Ordin privind modificarea Ordinului ANRE nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor – cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici și noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, a condițiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, a modelului facturii de energie electrică și a modelului convenției de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanță – consultare publica incheiata

2020-10-09T00:00:00+03:009 octombrie 2020|Contracte, Documente de discutie, Energie electrica|

Data: 09.10.2020 Pentru respectarea principiilor transparentei decizionale, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin în concordanță cu prevederile legislației în vigoare. Observatiile si propunerile la proiectul de ordin se ...

28 07 2020

Contract-cadru pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor și Condiții generale pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatorul de distribuție în cazul în care contractul de distribuţie pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor

2020-07-28T00:00:00+03:0028 iulie 2020|Contracte, Documente de discutie, Energie electrica|

Data:28.07.2020 ANRE supune consultării publice prezentele proiecte de acte normative în vederea actualizării Contractului-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor și a ...

22 05 2015

Decizie aprobare format-cadru al datelor de măsurare transmise de operatorii de distribuţie în vederea decontării consumului de energie electrică la clienţii finali

2015-05-22T00:00:00+03:0022 mai 2015|Contracte, Documente de discutie, Energie electrica|

Data: 22.05.2015 ANRE supune consultarii publice prezenta Decizie, document rezultat in urma discutiilor avute cu reprezentanţii ACUE, la solicitarea acestora. Opiniile, propunerile si observatiile se transmit în format word, sub formă de ...

8 04 2015

Proiect Ordin contracte cadru de furnizare EE, conditii generale furnizare EE, model factura, model consum

2015-04-08T00:00:00+03:008 aprilie 2015|Contracte, Documente de discutie, Energie electrica|

Data: 08.04.2015 ANRE supune consultarii publice (etapa a 2-a) prezentele documente de discutie, revizuite în urma observațiilor primite de la participanții la piață.   Observatiile se transmit pe adresele de e-mail Romulus.tatar@anre.ro si raluca.dumitrache@anre.ro.  Termenul ...

Go to Top