ANRE supune dezbaterii publice prezentele documente transmise de Opcom SA in vederea avizarii. ANRE roaga partile interesate sa transmita observatiile si propunerile pe care le au, la documentele atasate, in termenul si la adresele de e-mail/fax indicate mai jos.

Observatiile si comentariile se transmit la adresele de e-mail Rodica.Popa@opcom.rodcristescu@anre.rogsbarnea@anre.ro  ca documente Word si prin fax la 0213278152, pana pe data de 22 ianuarie 2014.

Fisiere atasate