11 07 2023

Proiect de Ordin privind abrogarea Ordinul președintelui ANRE nr.6/2010 privind aprobarea Procedurii operaționale „Mecanismul de compensare a efectelor utilizării rețelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între operatorii de transport şi de sistem”

2023-07-11T16:29:02+03:0011 iulie 2023|Documente de discutie, Energie electrica, Proceduri operationale / Reglementari comerciale|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice „Proiectul de Ordin privind abrogarea Ordinul președintelui ...

13 04 2023

Proiect de Ordin pentru modificarea Regulamentului privind funcționarea pieței centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 160/2019 – consultare publică încheiată

2023-07-19T09:30:39+03:0013 aprilie 2023|Documente de discutie, Energie electrica, Proceduri operationale / Reglementari comerciale|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică „Proiectul de Ordin pentru modificarea Regulamentului ...

14 02 2023

Proiect de Ordin de aprobare a contractului – cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal, a condițiilor generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal şi a modelului de factură aplicabil clienților casnici – consultare publică încheiată

2023-04-24T09:01:59+03:0014 februarie 2023|Documente de discutie, Energie electrica, Proceduri operationale / Reglementari comerciale|

Data: 14.02.2023 În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică „Proiectul de Ordin de ...

2 02 2023

Proiect de Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei organizate de energie electrică, administrată de Societatea Bursa Română de Mărfuri – S.A. – consultare publica incheiata

2023-04-07T08:32:18+03:002 februarie 2023|Documente de discutie, Energie electrica, Proceduri operationale / Reglementari comerciale|

Data: 02.02.2023 În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publica Proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului ...

13 01 2023

Proiect de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele organizate de energie electrică la termen administrate de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM S.A.

2023-01-13T00:00:00+03:0013 ianuarie 2023|Documente de discutie, Energie electrica, Proceduri operationale / Reglementari comerciale|

Data: 13.01.2023 În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică “Proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului ...

25 11 2022

Proiect de Ordin pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali – consultare publică încheiată

2023-04-24T09:07:08+03:0025 noiembrie 2022|Documente de discutie, Energie electrica, Proceduri operationale / Reglementari comerciale|

Data: 25.11.2022 În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică „Proiectul de Ordin pentru ...

29 09 2022

Proiect de Decizie privind aprobarea documentelor “Reguli comune de Alocare pe termen lung a capacităților interzonale între zonele de ofertare ale C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. și UKRENERGO” şi “Regulile comune de Alocare zilnică a capacităților interzonale între zonele de ofertare ale C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. și Compania Națională de Energie UKRENERGO”

2022-09-29T00:00:00+03:0029 septembrie 2022|Documente de discutie, Energie electrica, Proceduri operationale / Reglementari comerciale|

Data: 29.09.2022 În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice Proiectul de Decizie privind aprobarea ...

2 09 2022

Proiect de Decizie privind aprobare Reguli de Alocare Anuală și Lunară pentru Alocarea Coordonată a Capacităților la Frontiera dintre Zonele de Ofertare ale CNTEE Transelectrica SA și EMS AD Beograd, Reguli pentru licitația zilnică pentru alocarea capacităților trans-zonale la granița dintre Zonele de Ofertare ale EMS AD Belgrad și CNTEE Transelectrica şi Reguli de Alocare Intrazilnică pentru Alocarea Coordonată a Capacității Interzonale la frontiera dintre Zonele de Ofertare ale CNTEE Transelec

2022-09-02T00:00:00+03:002 septembrie 2022|Documente de discutie, Energie electrica, Proceduri operationale / Reglementari comerciale|

Data: 02.09.2022 În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice Proiectul de Decizie privind aprobarea  ...

9 08 2022

Proiect de Ordin privind modificarea Ordinului ANRE nr. 3/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică și gaze naturale și pentru contractarea furnizării de energie electrică și gaze naturale

2022-08-09T00:00:00+03:009 august 2022|Documente de discutie, Energie electrica, Proceduri operationale / Reglementari comerciale|

Data: 09.08.2022 În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice „Proiectul de Ordin privind modificarea Ordinului ...

9 08 2022

Proiect de Decizie privind aprobarea documentului „Regulile de Alocare Anuală și Lunară pentru Alocarea Coordonată a Capacităților la Frontiera dintre Zonele de Ofertare ale C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. și Î.S. MOLDELECTRICA” şi a documentului „Regulile de Alocare Zilnică pentru Alocarea Coordonată a Capacităților la Frontiera dintre Zonele de Ofertare ale C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. și Î.S. MOLDELECTRICA”

2022-08-09T00:00:00+03:009 august 2022|Documente de discutie, Energie electrica, Proceduri operationale / Reglementari comerciale|

Data: 09.08.2022 În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice proiectul de decizie privind aprobarea  ...

Go to Top