Conventie si Procedura Operationala elaborate de SC Opcom SA, aferente pietei intrazilnice
ANRE supune consultarii  publice prezentele documente, in forma in care au fost elaborate de Opcom SA. ANRE roaga partile interesate sa transmita observatiile si propunerile pe care le au, la documentele atasate, in termenul si la adresele de e-mail/fax indicate mai jos.
Observatiile si comentariile se transmit pana pe data de 10 decembrie 2013, la adresele de e-mail dcristescu@anre.ro,gsbarnea@anre.ro si georgeta.ion@opcom.ro  si prin fax la nr.de fax 0213278152

Fisiere atasate