NOTĂ

Persoanele fizice având calitatea de „instalator autorizat ANRE în domeniul gazelor naturale”, care doresc publicarea pe pagina de internet a ANRE a datelor proprii de contact (nr. telefon fix/mobil şi/sau adresă de e-mail), pot transmite o solicitare în acest sens la ANRE, pe adresa de e-mail  darag@anre.ro.