Data: 07.11.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de regulament, care are ca scop stabilirea cadrului organizat pentru tranzacționarea în regim concurențial, în mod transparent, public, centralizat și nediscriminatoriu, a energiei electrice, prin utilizarea modalitatii de tranzactionare cu un grad sporit de flexibilitate.

Regulamentul se aplica titularilor de licență de producere / furnizare / transport / distribuție din sectorul energiei electrice, inclusiv operatorilor economici care, potrivit legii, pot desfășura activități în sectorul energiei electrice fără a deține o licență acordată de ANRE, precum si Operatorului Pieței centralizate a contractelor bilaterale  de energie electrică – OPCCB.

Observatiile si comentariile părților interesate se  transmit cel mai tarziu pana la data de 7 decembrie 2018, ora 14:00, atat in format letric (fax sau posta), cat si prin e-mail in format Word, la adresa srpee@anre.ro

Fisiere atasate