Data: 22.05.2015

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de procedura, document  care se aplică în relaţiile comerciale privind prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice în baza contractelor încheiate între operatorul de distribuţie (OD) şi titularul de contract, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Prezenta procedurã reglementează modul de constituire, reconstituire, actualizare, executare şi restituire a garanţiilor financiare prevăzute în contractele pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, în vederea protejării OD faţă de riscul de neplată pe piaţa de energie

Observaţiile şi propunerile se vor transmite prin e-mail la adresa sred@anre.ro.

Termenul final de primire a observaţiilor:  22 iunie 2015. 

Fisiere atasate