1 02 2024

Proiect de ordin pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea capacității rețelei electrice pentru racordarea locurilor de producere a energiei electrice, precum și pentru modificarea și completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul racordării utilizatorilor la rețeaua electrică de interes public

2024-02-01T16:48:16+03:001 februarie 2024|Comunicări publice, Documente de discutie, Energie electrica, Metodologii/Proceduri tarifare, Proceduri operationale/Reglementari tehnice|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul document. Propunerile și observațiile la ...

14 09 2021

Proiect privind Procedura operațională – Instituirea garanţiilor financiare în contractele-cadru pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem

2021-09-14T00:00:00+03:0014 septembrie 2021|Documente de discutie, Energie electrica, Proceduri operationale/Reglementari tehnice|

Data: 14.09.2021 În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultarii publice prezentul document ce are drept ...

19 08 2020

Proiect de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind confirmarea încadrării unui sistem de distribuţie închis de energie electrică sau de gaze naturale

2020-08-19T00:00:00+03:0019 august 2020|Documente de discutie, Energie electrica, Proceduri operationale/Reglementari tehnice|

Data: 19.08.2020 Având în vedere principiile transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică Proiectul de Ordin ...

5 12 2018

Procedura de urgenţă pentru piaţa de echilibrare privind transmiterea, validarea şi selectarea ofertelor zilnice şi emiterea dispoziţiilor de dispecer

2018-12-05T00:00:00+03:005 decembrie 2018|Documente de discutie, Energie electrica, Proceduri operationale/Reglementari tehnice|

Data: 05.12.2018 ANRE supune consultarii publice prezentul document elaborat de către CNTEE Transelectrica SA, în baza cerinţei articolului 197 din Regulamentul de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare ...

30 01 2017

Proiect – Procedura operaționala privind instituirea garanțiilor financiare în contractele pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem – Revizia 2

2017-01-30T00:00:00+03:0030 ianuarie 2017|Documente de discutie, Energie electrica, Proceduri operationale/Reglementari tehnice|

Data: 30.01.2017 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de  procedura, care stabileşte modul de constituire, reconstituire, actualizare și restituire a garanțiilor financiare instituite în contractele pentru prestarea servciului de transport al ...

5 05 2016

Emiterea avizului tehnic de racordare la rețeaua electrică de interes public deținută de operatorul de transport și de sistem

2016-05-05T00:00:00+03:005 mai 2016|Documente de discutie, Energie electrica, Proceduri operationale/Reglementari tehnice|

Data: 05.05.2016 Observaţiile şi propunerile se vor transmite prin e-mail la adresa alina.poanta@anre.ro. Termenul final de primire a observaţiilor:  3 iunie 2016. Fisiere atasate 16-05-05-09-01-03Nota_de_prezentare.pdf PO_Emiterea_ATR_la_RE_detinuta_de_OTS.doc

4 03 2016

Procedura privind elaborarea și aprobarea programelor de investiții ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice

2016-03-04T00:00:00+03:004 martie 2016|Documente de discutie, Energie electrica, Proceduri operationale/Reglementari tehnice|

Data: 04.03.2016 Avand in vedere ca valoarea investițiilor realizate de operatorii de distribuție concesionari și recunoscute de autoritate reprezintă un element important care intră în structura tarifelor de distribuție a ...

19 03 2015

Proiect PO – Determinarea puterii produse de centralele electrice eoliene şi centralele electrice fotovoltaice, care poate fi preluată în condiţii de funcționare sigură a SEN Cod: TEL – 07.38

2015-03-19T00:00:00+03:0019 martie 2015|Documente de discutie, Energie electrica, Proceduri operationale/Reglementari tehnice|

Data: 26.02.2015 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de Procedura, document elaborat de CNTEE Transelectrica SA care are drept scop actualizarea și completarea procedurii “Stabilirea puterii maxime instalabile în centralele ...

5 12 2014

Norma tehnică energetică privind limitarea regimului datorat conectării instalaţiilor nesimetrice in reţelele electrice de transport şi de distribuţie

2014-12-05T00:00:00+03:005 decembrie 2014|Documente de discutie, Energie electrica, Proceduri operationale/Reglementari tehnice|

Data: 05.12.2014 Asteptăm opiniile dumneavoastră, sub formă tabelară, cu rubricile: Nr. crt, Text initial, Text propus, Motivatie, in format word, transmise electronic, la adresele de e-mail: Ioan.Hategan@transelectrica.ro, Carmen.Stanescu@transelectrica.ro, Gabriela.Munteanu@anre, Bminteanschi@anre.ro ...

Go to Top