Potrivit prevederilor art. 61 pct. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1116 din 29 decembrie 2018, care a intrat în vigoare la data de 29 decembrie 2018, art. 174 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, a fost completat cu alin. (71), care prevede următoarele: „clienții casnici care și-au exercitat dreptul de eligibilitate au dreptul să revină la furnizarea reglementată”.

Având în vedere cele mai sus menționate, vă solicităm să întreprindeți următoarele măsuri:

a) să afișați, în termen de maximum 2 zile, pe pagina principală a propriului site, la un loc vizibil, un anunț având următorul conținut: „Clienții casnici care și-au exercitat dreptul de eligibilitate au dreptul să revină la furnizarea reglementată”;

b) să puneți la dispoziția clienților casnici la care furnizarea gazelor naturale se efectuează în regim concurențial, prin intermediul facturii și/sau a documentelor anexate acesteia, informații cu privire la dreptul clienţilor casnici de a reveni la furnizare reglementată și operatorul economic, titular al licenței de furnizare, care are obligația să desfășoare activitatea de furnizare reglementată la locul lor de consum.

c) în cazul în care asiguraţi şi furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, aveţi obligaţia de a pune la dispoziţie, prin intermediul facturii și/sau a documentelor anexate acesteia, informații cu privire la preţul reglementat aprobat de către ANRE pentru clienţii casnici racordaţi la sistemul de distribuţie operat de dumneavoastră sau de către operatorul economic afiliat.

Totodată, la solicitarea clientului casnic care și-a exercitat dreptul de eligibilitate, aveți obligația să-l informați  cu privire la furnizorul care are obligația să desfășoare activitatea de furnizare reglementată la locul lui de consum.