Conform dispozițiilor art. II alin. (2) și (3) din Ordinul ANRE nr. 115/2021, de modificare și completare a Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 12/2015, titularii licențelor pentru exploatarea comercială a energiei electrice şi/sau termice din centrale electrice în cogenerare şi a instalaţiilor de stocare a energiei adăugate capacităţii de producere, licenței pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem, precum şi pentru administrarea pieţei de echilibrare și a licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice au următoarele obligații:

1. Până la data de 31.12.2022, să transmită la ANRE informaţiile pe care le deţin cu privire la:

a) liniile electrice de medie şi înaltă tensiune, menţionate în condiţiile specifice asociate licenţelor,

b) staţiile electrice şi posturile de transformare, menţionate în condiţiile specifice asociate licenţelor,

conform schemei prevăzute la alin. (1) al art. II al Ordinului mai sus-menționat.

2. Până la data de 31.12.2023, să transmită la ANRE informaţiile pe care le deţin cu privire la liniile electrice de joasă tensiune, precum şi la branşamentele electrice, menţionate în condiţiile specifice asociate licenţelor, conform schemei prevăzute la alin. (1) al art. II al Ordinului mai sus-menționat.

Informaţiile solicitate se prezintă în format vectorial GIS în fişiere de tip XML, conform schemei publicate pe pagina de internet a ANRE, cu ataşarea ca atribute a setului de date corespunzător, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor art. II al Ordinului mai sus-menționat.

De asemenea, conform dispozițiilor art. III din Ordinul ANRE nr. 115/2021, titularii licențelor precizate anterior, au obligaţia de a raporta lunar la ANRE stadiul realizării acestor obligaţii în termenele legale de transmitere a informaţiilor.