Prețul final la energia electrică pentru clienții casnici reglementați nu crește 

În cadrul preocupărilor constante pentru asigurarea unui echilibru real între obiectivele operatorilor de distribuție concesionari și interesele utilizatorilor beneficiari ai serviciului de distribuție, ANRE acordă o atenție deosebită pentru creșterea transparentizării costurilor care compun tariful de energie electrică, în vederea stabilirii unor prețuri corecte la consumatori pe bază de costuri justificate.

Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat, în ședința din 24.06.2019, ordinele privind ajustarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii de distribuție concesionari.

Această ajustare a fost aprobată ca urmare a rezultatului analizei datelor transmise de operatorii de distribuţie concesionari și a calculelor veniturilor reglementate ale acestora, în conformitate cu prevederile metodologiilor de calcul aplicabile.

Astfel, deși tarifele de distribuție pentru consumatorii alimentați la joasă tensiune vor fi ajustate cu 2,21% și vor va avea un impact pozitiv pentru siguranța și buna funcționare a sistemelor de distribuție, modificarea acestora nu va conduce la creșteri  ale prețului final plătit de clienții casnici pentru care furnizarea energiei electrice este asigurată în regim reglementat.

Direcția comunicare, cooperare și relația cu Parlamentul

27.06.2019

Fisiere atasate