Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) și (4) și ale art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Operatorii serviciului public de alimentare cu energie termică vor transmite următoarele machetele:

1. Macheta ET 1 – SITUAŢIA SERVICIILOR ENERGETICE DE INTERES LOCAL,
2. Macheta ET 2 – SITUAŢIA CU DATE ECONOMICO – FINANCIARE ALE SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ PRODUSĂ CENTRALIZAT  PENTRU PERIOADA;
3. Macheta ET 3 SITUAŢIA INVESTIŢIILOR IN INFRASTRUCTURA SERVICIILOR ENERGETICE DE INTERES LOCAL PENTRU  PERIOADA;
4. Macheta ET 4 Date de contact si Situaţia juridică – operator al SERVICIILOR ENERGETICE DE INTERES LOCAL.

Periodicitatea transmiterii datelor, aferente machetelor, va fi la trimestru, cu respectarea următoarelor termene:
 Pentru trimestrul I   – pâna la data de 31 mai;
 Pentru trimestrul II   – pâna la data de 31 august;
 Pentru trimestrul III   – pâna la data de 30 noiembrie;
 Pentru trimestrul IV    – pâna la data de 28/29 februarie an n+1;

Prin excepţie pentru perioada – sem. I 2017- datele se transmit  pâna la data de 15 noiembrie a.c. iar macheta ET 4 Date de contact şi Situaţia juridică se transmite la începutul activităţii de raportare către ANRE (pâna la data de 15 noiembrie a.c.) şi apoi în 5 zile de la momentul apariţiei oricărei modificări de informaţii din structura machetei.

Machetele vor fi semnate de reprezentantul legal al operatorului şi vor fi transmise prin FAX sau scanate prin email la adresa anre@anre.ro  sau prin poştă. Machetele în format „.xls” se vor transmite pe adresele de e-mail:aurelia.paunescu@anre.ro, cristian.stroia@anre.ro.

Fişierele în format „.xls”  suntpostate pe link-ul http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/machete/machete-operatori-energie-termica  si la completarea lor nu se vor aduce modificări de structură sau conţinut.

Pentru clarificări persoana de contact este Dl. Cristian-Trifon STROIA tel. 021.303-3825.