Factură unică la energie electrică

Noul model unic al facturii de energie electrica, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 88/2015 a intrat in vigoare la 1 martie 2016.  Modelul unic de factură se aplica numai consumatorilor casnici şi noncasnici pentru care furnizarea energiei electrice este asigurată de către furnizorii de ultima instanță. Introducerea acestui model a avut ca scop unficarea la nivel national a datelor de consum/tarif prezentate in factura de energie electrica, astfel incat elementele facturate sa poata fi mai usor de identificat/verificat si inteles.

Prima pagina a noului format de factura va contine, pe langa datele de identificare,  perioada de facturare, data scadenta etc, doar contravaloarea totala a consumului de energie facturat, toate datele de calcul (inclusiv componentele tarifare aplicate) si informatiile de interes (de ex. ordinele/avizele ANRE aplicabile in perioada pentru care a fost emisa facture, modalitati de plata etc.) urmind a fi detaliate pe pagina/paginile urmatoare (detalii factura) sau pe verso. Astfel, se asigura consumatorului prezentarea graduala, intr-un format standard, a tuturor elementelor necesare pentru verificarea corectitudinii sumelor facturate si a datelor care intra in calculul acestora. Prezentarea acestor elemente in factura este impusa  atit de legislatia nationala cit si de directivele europene.

Furnizorii de ultima instanta vor emite clientilor casnici si noncasnici facturile de energie electrica in noul format incepind cu data de 1 martie 2016, indiferent de perioada de consum pentru care sint emise respectivele facturi.

http://www.anre.ro/ro/info-consumatori/informatii-esentiale/informatii-utile-pentru-consumatori

Factura la gazele naturale

În domeniul gazelor naturale, odată cu aprobarea noului Regulament privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, se va stabili un set minim de reguli referitoare la facturare, creându-se astfel un cadru de reglementare unitar care asigură protecţia clienţilor finali, indiferent de regimul de furnizare ales de către aceştia.

Noul Regulament privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali stabileşte principiile generale privind facturarea, perioada maximă de facturare, modul de determinare a consumului de gaze naturale aferent unei perioade de facturare, informațiile pe care furnizorul are obligaţia să le cuprindă în factura emisă clientului final, precum și modul de emitere, transmitere și plată a facturilor.

Astfel, factura de gaze naturale – care urmeaza sa fie  finalizata – va avea o primă pagină care va cuprinde elementele necesare pentru a înţelege cum este facturat consumul de gaze naturale, exprimat în unităţi de energie, şi cât trebuie să plătească clientul final pentru acest consum, având în spate celelalte informaţii privind facturarea care oferă periodic clientului final o perspectivă cuprinzătoare asupra consumul efectiv realizat şi a costului actual cu gazele naturale, astfel încât acesta să aibă posibilitatea de a-şi ajusta propriul consum, respectiv alte informaţii ce pot fi utile clientului final pe parcursul derulării contractului de furnizare (ca de exemplu informaţii privind dreptul clientului final de a beneficia de un nivel mimim de calitate a activităţii de furnizare şi a serviciilor aferente alimentării cu gaze naturale, informaţii privind modalităţile de transmitere a plângerilor de către clienţii finali, precum şi privind opţiunile pe care le au aceştia în cazul în care nu sunt satisfăcuţi de modul de soluţionare al plângerii de către furnizor, informaţii privind dreptul clientului final de a schimba furnizorul).

http://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/legislatie/documente-de-discutie/reguli-piata-de-gaze/proiect-de-ordin-pentru-aprobarea-regulamentului-privind-furnizarea-gazelor-naturale-la-clientii-finali-faza-a-2-a&page=1