INFORMARE

privind desemnarea desemnarea unui operator principal de distribuție pentru a presta serviciul de distribuție a energiei electrice, de la data retragerii licenței care a permis desfășurarea serviciului respectiv

Din cauza deschiderii procedurii de faliment în forma simplificată împotriva Societății P.E.E.T. TERMOELECTRICA  S.A., ANRE urmează să retragă Licenţa nr. 400 pentru producerea de energie electrică, acordată acestei societăți prin Decizia președintelui ANRE nr. 1197 din 11 decembrie 2001, cu modificările ulterioare. În conformitate cu unul dintre drepturile complementare prevăzute de Licenţa nr. 400, Societatea P.E.E.T. TERMOELECTRICA  S.A. prestează serviciul de distribuţie a energiei electrice pentru utilizatori racordați la SEN, la nivelul de tensiune de 0,4, 6, 35 și 110 kV, în stația electrică a CTE Borzești, aflată în patrimoniul acestei societăți. În condițiile retragerii licenței, Societatea P.E.E.T. TERMOELECTRICA S.A. va înceta să presteze serviciul de distribuţie a energiei electrice.

În vederea asigurării continuității în desfășurarea acestui serviciu, pentru utilizatorii racordați în stația electrică a CTE Borzești, se impune ca un alt titular de licență să preia de la Societatea P.E.E.T. TERMOELECTRICA S.A. prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, precum și activele aferente din stația electrică a CTE Borzești. ANRE va desemna titularul de licenţă care preia serviciul de distribuţie a energiei electrice și activele aferente, în conformitate cu Ordinul președitelui ANRE nr. 4/2011, cu modificările și completările ulterioare, aplicând prevederile din ”Procedura privind desemnarea unui titular de licenţă pentru preluarea desfăşurării serviciului de distribuţie a energiei electrice”, aprobată prin acest ordin, denumită, în continuare, Procedura.

În conformitate cu prevederile din Procedură, începând de la data de 18 iulie 2016, ANRE poate să emită decizia de retragere a Licenţei nr. 400 pentru producerea de energie electrică, acordate Societății P.E.E.T. TERMOELECTRICA  S.A. și, simultan cu aceasta, decizia privind desemnarea operatorului principal de distribuție, care urmează a prelua serviciul de distribuție prestat pe baza Licenţei nr. 400. ANRE a transmis comunicări în acest sens Societății P.E.E.T. TERMOELECTRICA  S.A., precum și operatorului principal de distribuție de pe raza județului Bacău, Societatea E.ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA S.A..  În temeiul art. 14 alin. (4) din Procedură, ANRE are obligația de a publica pe pagina de internet proprie, intenţia de desemnare a unui operator principal de distribuţie înlocuitor şi motivele care au generat această acţiune, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data emiterii deciziilor mai sus menționate.