În atenția titularilor de licențe de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice pe bază de cărbune, precum și a celor de producere a energiei electrice și termice în cogenerare

Având în vedere:

  • prevederile art. V din Ordonanța de Urgență nr.19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative, care produc efecte începând cu data 29.03.2019,
  • faptul că prevederile OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul oficial al României nr.1116 din 29.12.2018, au produs efecte pentru perioada 01.01.2019-29.03.2019,

vă comunicăm faptul că ANRE urmează a finaliza în scurt timp proiectul de modificare a Metodologiei privind calculul și stabilirea contribuției bănești anuale prevăzute la art.2 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, astfel cum a fost introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 (Anexa nr. 1 la Ordinul ANRE nr. 18/2019), în urma căruia contribuția anuală percepută de la titularii licențelor de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice pe bază de cărbune, precum și a celor de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, va fi diminuată începând cu data de 01.04.2019.

Prin acest act normativ se va reglementa inclusiv modalitatea de regularizare a contribuției anuale percepută de la titularii de licență menționați anterior, prin facturarea diferenței dintre valoarea contribuției calculată inițial (2% din cifra de afaceri) și valoarea contribuției calculată potrivit acestei noi reglementări.

 

Fisiere atasate