Informare privind raportarea în cursul trimestrului T1 al anului 2022 a datelor aferente trimestrului T4 al anului 2021, dar şi datelor aferente întregului an 2021și termenele de transmitere a acestora la ANRE:

 • pentru stabilirea gradului de realizare a cotei anuale obligatorii estimate de achiziție de CV aferentă trimestrului de analiză IV al anului 2021;
 • pentru stabilirea gradului de realizare a cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV aferentă anului de analiză 2021;
 • pentru monitorizarea promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

Raportarea datelor pentru stabilirea gradului de realizare a cotei anuale obligatorii estimate de achiziţie CV aferentă trimestrului de analiză IV al anului 2021, se realizează în conformitate cu prevederile art. 17 alin (2) din Metodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 157/2018, cu modificările și completările ulterioare. Operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV transmit raportarea energiei electrice facturate consumatorilor finali și/sau utilizată pentru consumul final propriu prin completarea datelor  în următoarea machetă de raportare, care se găseşte pe Portalul ANRE:

 • Macheta ESRE_OpEc_facturată: Macheta privind energia electrică facturată consumatorilor finali și/sau utilizată pentru consumul final propriu în trimestrul de analiză IV al anului 2021, macheta se completează de către toţi operatorii economici cu obligație de achiziție certificate verzi.

Termen de transmitere: 15 ianuarie 2022

Raportarea datelor pentru stabilirea gradului de realizare a cotei anuale obligatorii de achiziţie CV aferentă anului de analiză 2021, se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 alin (1) din Metodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 157/2018, cu modificările și completările ulterioare. Operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV  transmit raportarea energiei electrice furnizate consumatorilor finali și/sau utilizată pentru consumul final propriu prin completarea datelor  în următoarea machetă de raportare, care se găseşte pe Portalul ANRE:

 • Macheta ESRE_OpEc_furnizată: Macheta privind energia electrică furnizată consumatorilor finali şi/sau utilizată pentru consumul final propriu în anul de analiză 2021, macheta se completează de către toți operatorii economici cu obligație de achiziție certificate verzi.

Termen de transmitere: 31 ianuarie 2022.

Raportarea datelor pentru monitorizarea sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile de energie (E-SRE) se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 52/2021.

Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. c), respectiv alin. (2) din Metodologia de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie aprobată prin Ordinul ANRE nr. 52/2021, raportarea datelor se realizează în conformitate cu formatul prevăzut în următoarele machete, care se găsesc pe Portalul ANRE:

 • Anexa nr. 3: Situația costurilor și veniturilor centralelor de E-SRE beneficiare ale sistemului de promovare prin CV, se completează de toți producătorii de E-SRE care beneficiază de schema de sprijin prin certificate verzi.

Termen de transmitere: 15 februarie 2022

 • Macheta ESRE_CV: Macheta privind E-SRE care beneficiază de schema de sprijin prin certificate verzi, se completează de toți producătorii E-SRE care beneficiază de schema de sprijin prin certificate verzi.

Termen de transmitere: 15 februarie 2022

 • Macheta ESRE_tranzEE: Macheta privind E-SRE produsă, se completează de toți producătorii de E-SRE (cu sau fără acreditare pentru schema de sprijin prin certificate verzi).

Termen de transmitere: 15 februarie 2022

 • Macheta ESRE_OpEc: Monitorizarea tranzacţiilor încheiate de operatorii economici cu obligaţie de achiziție certificate verzi, se completează de operatorii economici cu obligație de achiziție certificate verzi.

Termen de transmitere: 15 februarie 2022

Recomandări pentru completarea și transmiterea machetelor:

 1. Completarea datelor se va face după descărcarea machetelor din portal-ul ANRE prin utilizarea user-ului și parolei ANRE.
 2. La deschiderea fișierului excel aferent fiecărei machete, în cazul în care apare solicitarea „enable macros”, pentru funcționarea listelor derulante respectiv a calendarului, se va activa această comandă.
 3. Încărcarea și transmiterea raportării se va realiza tot prin portal-ul ANRE.
 4. După fiecare încărcare pe portal-ul ANRE se va verifica existenţa unor mesaje de eroare. În cazul în care apar astfel de mesaje este obligatoriu respectarea conținutului acestora.
 5. Necompletarea câmpurilor obligatorii sau modificarea formatului machetei publicate va conduce la semnalarea de erori, neacceptarea încărcării formularului pe portal şi implicit la imposibilitatea de a fi procesat de ANRE.
 6. În situaţia rectificării datelor din machetă din cauza unor erori depistate ulterior transmiterii fişierului către ANRE, se va retransmite fişierul tot prin portal-ul ANRE până la termenul limită precizat. Se precizează că, în cazul în care se fac retransmiteri pentru aceeași perioadă /acelaşi operator economic, în baza de date se va reține ultimul set de date transmis.

Recomandări pentru completarea și transmiterea machetei E-SRE, Anexa nr. 3

Excepție, în cazul producătorilor E-SRE care dețin mai multe centrale electrice, aceştia vor primi Anexa nr. 3 de la ANRE prin e-mail, urmând ca aceştia să o încarce cu datele completate direct pe portal-ul ANRE.

Recomandări pentru completarea și transmiterea machetelor E-SRE trim IV 2021:

Completarea datelor se va face după descărcarea machetelor din portal-ul ANRE prin utilizarea user-ului și parolei ANRE. Încărcarea și transmiterea raportării se va realiza tot prin portal-ul ANRE.

Recomandări pentru completarea și transmiterea machetelor E-SRE anuale:

Pentru operatorii economici care nu au completat și transmis machetele pentru unul din primele trei trimestre ale anului 2021, machetele anuale, Macheta ESRE_CV/tranzEE/OpEc_anuală, se vor descărca de pe site-ul ANRE de la secțiunea: energie electrica/legislație/machete/machete ESRE, iar după completare urmând a fi transmise pe adresa de email anre@anre.ro .

Producătorii de E-SRE, respectiv operatorii economici cu obligație de achiziție certificate verzi care nu au machete alocate, nu au primit Anexa nr. 3 pe e-mail sau nu dețin elemente de acces la portal-ul ANRE se vor adresa Serviciului Promovare Surse Regenerabile, email: sremonitorizare@anre.ro , tel: 0213 278 179 / 0213 278 242 / 0747 491 318.

După termenele limită precizate machetele nu vor mai fi disponibile pentru încărcare, acestea vor fi retrase de pe Portal-ul ANRE.

Precizăm că, după data limită de transmitere menționată, pentru operatorii economici care nu au transmis raportările menționate în prezentul anunț, vor fi aplicate prevederile de la art. 93 alin. (1) pct. 7) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare și cele ale art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 

Fisiere atasate