În cadrul măsurilor pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu COVID -19 pe teritoriul României, ANRE emis Decizia nr. 415 din 13.03.2020 potrivit căreia termenele de valabilitate a legitimatiilor de electrician autorizat, verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice și termenele de valabilitate a legitimațiilor de instalatori autorizaţi în domeniul gazelor naturale, se prelungesc după cum urmează:

I. Termenul de valabilitate a legitimațiilor de electrician autorizat, verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice și expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, obținute în cadrul sesiunii de primăvară 2015, în baza prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește pentru o perioadă de 6 luni.

Dosarele depuse în cadrul sesiunii de primăvară 2020 vor fi analizate în vederea participării candidaților, în cadrul sesiunii de toamnă 2020, conform programului aferent.

II. Termenele de valabilitate a legitimațiilor de instalatori autorizaţi în domeniul gazelor naturale, obţinute în sesiunile de examen din aprilie şi mai 2015, în baza prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014 pentru aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungesc pentru o perioadă de 6 luni.

Dosarele depuse în vederea prelungirii termenelor de valabilitate vor fi analizate, conform programului aferent.

Fisiere atasate