Informare privind obligația furnizorilor de energie electrică de completare a datelor în aplicația informatică denumită ”Comparator al ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice”

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962/14.11.2018 a fost publicat Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 189 din 07.11.2018 privind obligația de informare a clinților finali prin intermediul aplicației informatice ”Comparator al ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice”.

Potrivit prevederilor art. (3) alin. (7) din ordinul menționat, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a acestuia, furnizorii de energie electrică, cu excepția celor care nu desfășoară activitate de furnizare a energiei electrice la clienții finali, au obligația să introducă în baza de date a Comparatorului, ofertele-tip de furnizare a energiei electrice publicate pe pagina proprie de internet, valabile la acea dată.