Informare privind termenul de transmitere a situațiilor centralizatoare aferente modificărilor portofoliilor de clienți finali, în vederea ajustării ulterioare a nivelurilor stocurilor minime de gaze naturale, pentru fiecare titular al licenței de furnizare gaze naturale

În conformitate cu art. 7, alin. (1) din Metodologia privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de furnizare gaze naturale, aprobată prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 35/19.07.2016 (Metodologie), pentru ajustarea ulterioară a nivelurilor stocurilor minime de gaze naturale, fiecare titular al licenței de furnizare gaze naturale are obligația să transmită ANRE, până la data de 25 septembrie 2018, situația centralizatoare a modificărilor de portofoliu de clienți finali, intervenite între 29 martie 2018 și 20 septembrie 2018.

Ca urmare, solicităm furnizorilor să transmită ANRE, până la data de 25.09.2018, situațiile centralizatoare aferente modificărilor portofoliilor de clienți finali intervenite între 29 martie 2018 și 20 septembrie 2018, întocmite în conformitate cu modelul prevăzut în anexa la Metodologie, în format electronic – fișier tip Excel și pe suport letric, semnate și însușite de către reprezentantul legal al furnizorului respectiv.

Atragem atenția asupra faptului că transmiterea ulterioară termenului precizat a situațiilor solicitate prin Metodologie, sau pentru perioade care nu se încadrează în termenele și condițiile acesteia, situează ANRE în imposibilitatea ajustării stocului minim pe care fiecare furnizor are obligația să îl constituie până la data de 31.10.2018.

Situațiile centralizatoare vor fi transmise în format letric către Registratura ANRE, din str. Constantin Nacu nr. 3 sau prin fax la nr. 021-312.43.65, și în format electronic pe adresa de e-mail: raportari.piatagn@anre.ro.