Informare privind actualizarea machetelor de monitorizare lunară a tranzacţiilor pe piaţa angro de energie electrică

Informăm participanţii activi la piaţa de energie electrică asupra actualizării machetelor de monitorizare lunară a tranzacţiilor cu energie electrică derulate pe piaţa angro de energie electrică, pentru a reflecta modificările apărute în cadrul de reglementare privind crearea pieţei centralizate pentru energie electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi, odată cu intrarea în vigoare a Ordinului preşedintelui ANRE nr. 160/2019.

Totodată, având în vedere introducerea posibilităţii de participare la pieţele concurenţiale de energie electrică a unei entităţi agregate în baza modificărilor și completărilor prevederilor cadrului de reglementare introduse prin Ordinul președintelui ANRE nr. 50/2019 și prin Ordinul președintelui ANRE nr. 178/2019, macheta de monitorizare specifică raportării datelor de tranzacţionare lunare în cazul producătorilor dispecerizabili de energie electrică (Tranzactii_prod) a fost modificată suplimentar pentru a reflecta calitatea de Participant Desemnat de o entitate agregată pe care un producător dispecerizabil din surse regenerabile de energie electrică o poate avea la încheierea tranzacţiilor pe pieţele centralizate de energie electrică.

În plus, pentru reflectarea activităţii de tranzacţionare din interiorul unei entităţi agregate, a fost creată macheta de monitorizare (Tranzactii_EA) destinată producătorilor dispecerizabili din surse regenerabile de energie electrică care deţin calitatea de Participant Desemnat pentru o entitate agregată, cărora le revin integral toate responsabilităţile şi drepturile prevăzute în convenţiile de participare la pieţele centralizate de energie electrică, în conformitate cu prevederile cadrului de reglementare în vigoare. Menţionăm că transmiterea către ANRE a noii machete Tranzactii_EA se va realiza în acelaşi mod ca şi în cazul tuturor celorlalte machete de monitorizare lunare.

În consecinţă, rugăm participanţii la piaţă care raportează date de tranzacţionare lunare ca, începând cu raportarea aferentă lunii octombrie 2019, să descarce noul format de machete de monitorizare postat pe site-ul  www.anre.ro, locaţia Energie electrică /Legislaţie /Machete, în funcţie de tipul de participant la piaţă pentru care raportează date lunare către ANRE conform Metodologiei de monitorizare a pieţei angro de energie electrică aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 67/2018 (producător dispecerizabil, FUI, furnizor concurenţial, trader).

Vă rugăm ca, pentru orice informaţii suplimentare sau probleme legate de modul de raportare sau de importul machetelor de monitorizare în portalul ANRE, să vă adresaţi personalului Serviciului Monitorizare Piaţă Energie Electrică, REMIT din cadrul Direcţiei Monitorizare,REMIT, la numărul de telefon 021 3033816 sau pe adresele de e-mail espanu@anre.ro, mihaela.barbu@anre.ro sau rradulescu@anre.ro.

DIRECŢIA DE MONITORIZARE, REMIT