Informare privind dreptul solicitanților de a selecta operatorul/operatorii economici pentru realizarea lucrărilor de racordare

Energie electrică

Solicitanții racordării la rețelele electrice de interes public pot alege orice operator economic atestat ANRE care să realizeze proiectarea și/sau execuția lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Datele de contact și alte informații cu privire la operatorii economici, titulari ai atestatelor pentru proiectarea, executarea și verificarea instalațiilor electrice sunt publicate pe pagina de internet www.anre.ro, la https://portal.anre.ro/PublicLists/Atestate.

Gaze naturale

Începând cu data de 15 mai 2018, solicitanții de racorduri la conducta de alimentare din amonte, la sistemul de transport al gazelor naturale sau la sistemul de distribuție a gazelor naturale pot alege orice operator economic autorizat ANRE care să realizeze proiectarea și/sau execuția lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare, respectiv orice verificator de proiecte atestat ANRE care să verifice proiectul tehnic în speță, cu considerarea condițiilor stabilite prin:

  • Regulamentul privind racordarea la conducta de alimentare din amonte aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 60/2016, cu modificările ulterioare;
  • Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 82/2017, cu modificările și completările ulterioare;
  • Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 32/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Datele de contact și alte informații cu privire la operatorii economici titulari ai autorizațiilor pentru proiectarea și/sau execuția lucrărilor menționate anterior, respectiv cu privire la verificatorii de proiecte atestați, sunt publicate pe pagina de internet www.anre.ro, la: