Activitatea de monitorizare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 52/2016, prin prelucrarea datelor completate de operatorii economici cu obligație de raportare, în următoarele machete :

  • Macheta ESRE_CV: Macheta privind E-SRE care beneficiază de schema de sprijin prin certificate verzi, se completează de toți producătorii E-SRE care beneficiază de schema de sprijin prin certificate verzi.

  • Macheta ESRE_tranzEE: Macheta privind E-SRE produsă, se completează de toți producătorii de E-SRE (cu sau fără acreditare pentru schema de sprijin prin certificate verzi).
  • Macheta ESRE_OpEc: Monitorizarea tranzacţiilor încheiate de operatorii economici cu obligaţie de achiziție certificate verzi, se completează de operatorii economici cu obligație de achiziție certificate verzi.

Raportarea datelor se realizează trimestrial prin ȋncărcare direct pe Portalul ANRE până cel târziu la data de 15 a lunii a doua din trimestrul următor celui de raportare. 

Pentru completarea machetelor aferente trim. I 2017, prin email-ul transmis de ANRE în data de 11.05.2017, a fost comunicată data limită de  27.05.2017. Având în vedere depășirea acestui termen, vă facem cunoscut faptul că  acestea vor mai putea fi transmise prin încărcare pe Portal-ul ANRE până cel târziu la data de 30.06.2017.

Precizăm că, după termenul limită de transmitere menționat, machetele vor fi înlocuite cu cele aferente trimestrului al-II-lea, iar pentru agenții economici care se regăsesc pe lista anexată prezentului anunț şi nu au transmis raportările vor fi aplicate prevederile art. 93 alin . (1) pct. 7) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare și cele ale art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 

Fisiere atasate