Pentru respectarea principiului  transparenței în  activitatea de reglementare, ANRE pune la dispoziția părților interesate o sinteză a modului de realizare, din punct de vedere valoric, de către operatorii concesionari de distribuţie a energiei electrice, a programelor de investiții in anul 2014 si in primele 8 luni ale anului 2015.

ANRE va întocmi, anual, sinteza investițiilor valorice planificate si realizate de operatorii concesionari de distributie a energiei electrice, pe care o va face publică prin afișare pe site-ul propriu.

Fisiere atasate