ANUNȚ

referitor la modul de aplicare a schemei de sprijin prevazută de Legea nr. 259/2021

 

Având în vedere faptul că:

  • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” a fost elaborată și aprobată de Guvernul României;
  • Legea nr. 259 din 29 octombrie 2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” (publicată în Monitorul Oficial nr. 1036 din 29 octombrie 2021, promulgată de Președintele României prin Decretul nr. 1070/2021) a fost elaborată și aprobată de Parlamentul României;
  • Procedura şi termenele de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a documentelor în baza cărora se realizează decontarea, precum şi alte măsuri necesare aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” au fost elaborate și aprobate, de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor prin Ordinul nr. 1.155/1.240/1.480/2021 (publicat în Monitorul Oficial nr. 1143 din 27 noiembrie 2021), vă adresăm următoarea rugăminte:

Stimați participanți la piața de energie electrică și gaze naturale (furnizori/producători, clienți casnici și noncasnici etc), vă rugăm ca eventualele clarificari pe care le considerați necesare în activitatea dumneavoastră referitoare la Legea nr. 259/2021 și la Ordinul nr. 1.155/1.240/1.480/2021, să le solicitați Guvernului României, respectiv Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Ministerului Energiei și Ministerului Finanțelor.

Precizam faptul că Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) nu este în măsură să răspundă eventualelor solicitări de clarificări pe marginea schemei de sprijin prevăzută în actele normative menționate anterior, neavând competențe în acest sens, punctele de vedere/opiniile putând fi emise doar de către emintenții respectivelor acte normative.

Autoritatea de reglementare pune în continuare la dispoziția tuturor persoanelor/operatorilor economici/entităților din sectorul energetic, orice informații referitoare la actele emise de ANRE  precum și referitoare la activitatea pe care o desfășoară, în speță elaborarea, aprobarea şi monitorizarea aplicării reglementărilor obligatorii la nivel naţional necesare funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice, termice şi a gazelor naturale în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor.

 

 

Fisiere atasate