Având în vedere numeroasele solicitări primite de ANRE din partea persoanelor fizice și juridice cu privire la clarificarea unor aspecte referitoare la conformitatea tehnică a echipamentelor din instalațiile de producere a energiei electrice deținute de prosumatori, informăm persoanele interesate cu privire la următoarele:

Instalațiile de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum trebuie să respecte:

– condiţiile de certificare a conformității cu cerinţele tehnice privind racordarea la reţelele electrice de interes public prevăzute în Procedura de notificare pentru racordarea unităţilor generatoare şi de verificare a conformităţii unităţilor generatoare cu cerinţele tehnice, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 51/2019;

– condiţiile tehnice pentru instalaţiile de producere a energiei electrice dispuse de Norma tehnică – Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 228/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Verificarea conformității tehnice se realizează în cadrul procesului de racordare la rețea a locului de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum. Astfel, această activitate se desfășoară în conformitate cu prevederile Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 19/2022, potrivit cărora:

a) prosumatorii au obligația să dovedească îndeplinirea cerințelor tehnice de către echipamentele care fac parte din instalațiile de producere a energiei electrice (invertoarele şi unităţile generatoare) și de către instalația de stocare, după caz, prin transmiterea certificatelor de conformitate şi a fişelor tehnice emise de fabricant, în copie, conținând toate datele şi funcţiile corespunzătoare, la operatorul de distribuție la rețeaua căruia se racordează locul de consum și de producere;

b) operatorul de distribuție are obligația să verifice conformitatea tehnică a echipamentelor care fac parte din instalațiile de producere a energiei electrice;

c) transmiterea de către prosumator a documentelor menționate la lit. a), respectiv verificarea acestora de către operatorul de distribuție, sunt obligatorii pentru punerea sub tensiune pe perioada de probe a instalaţiilor electrice de utilizare ale prosumatorului incluzând instalaţiile de producere a energiei electrice și, după caz, pe cele de stocare.

Certificatele de conformitate sunt documentele prin care fabricantul echipamentelor confirmă respectarea de către echipamente a cerințelor tehnice impuse de standardele europene în vigoare, astfel încât operatorilor de distribuție le sunt interzise solicitări ale oricăror altor documente în afară de cele prevăzute în procedură, precum și solicitări privind realizarea de probe/teste pentru instalațiile de producere a energiei electrice și pentru instalațiile de stocare, după caz, ale căror rezultate sunt deja confirmate prin documentele transmise de prosumator conform prevederilor procedurii.

În conformitate cu prevederile art. 26 din Norma tehnică – Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 228/2018, cu modificările și completările ulterioare, operatorul de distribuție are obligația de a publica pe pagina proprie de internet informații referitoare la modulele generatoare/invertoarele/generatoarele sincrone conforme cu prevederile normei tehnice. Această obligație se referă atât la modulele generatoare/invertoarele/generatoarele sincrone care au fost deja racordate, cât și la cele care sunt în proces de racordare la rețelele electrice. Listele conținând informațiile referitoare la modulele generatoare/invertoarele/generatoarele sincrone trebuie să fie actualizate de către operatori ori de câte ori se solicită racordarea unui nou tip de echipament dintre cele precizate, necuprins în lista existentă și care se dovedește a fi conform cu cerințele normei tehnice.

Pentru verificarea includerii unui anumit model de invertor în lista operatorului de distribuție, este necesar ca persoana interesată să consulte lista publicată pe pagina de internet de către operatorul de distribuție la rețeaua căruia urmează a se racorda instalația de producere a energiei electrice. În cazul în care, într-o listă publicată de operator, nu se regăsește un model de invertor care este conform cu cerințele normei tehnice, operatorul de distribuție care a primit solicitarea de racordare are obligația de a îl include în listă și de a publica lista respectivă actualizată.

Informațiile despre invertoare publicate de operatorii de distribuție concesionari pe paginile de internet proprii pot fi consultate prin accesarea:

https://delgaz.ro/energie-electrica/prosumatori;

https://www.distributie-energie.ro/racordare-la-retea/racordare-producatori-energie-electrica/;

https://www.e-distributie.com/ro/racordare-la-retea/certificare-tehnica-producator.html;

https://www.distributieoltenia.ro/ro/informatii-utile/prosumatori/informatii-invertoare.html.

 

28.06.2022

Fisiere atasate