INFORMARE DE PRESĂ

privind situația actualizată a cererilor de decontare verificate de ANRE și trimise Ministerului Energiei

 

Având în vedere activitatea desfăşurată în cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, întocmirea fișelor de analiză și determinarea sumelor ce se cuvin spre decontare de la bugetul statului prin intermediul bugetului Ministerului Energiei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.118/2021, cu modificările și completările ulterioare, situaţia cererilor de decontare, pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022, se prezintă astfel:

  • număr total societăţi care au depus cereri – 74,
  • număr total cereri depuse – 286,
  • număr total cereri aprobate – 152,
  • număr total cereri neeligibile – 34,
  • suma totală transmisă către ME – 916,056,827.47 RON,
  • valoare totală cereri neeligibile – 9,036,292.07 RON,
  • valoare totală solicitată – 925,093,119.54 RON.

Diferența de 100 de cereri depuse pentru decontare, se află în diferite stadii de analiză, iar pe măsură ce operatorii încarcă datele și documentele justificative, solicitate de către experții alocați, verificarea și determinarea acestora se va realiza cu maximă operativitate.

Precizăm că activitatea se desfăşoară normal, în directă colaborare cu operatorii, ajungându-se cu rezolvarea cererilor de decontare la nivelul lunii martie 2022.

 

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

București, 05.07.2022

Fisiere atasate