INFORMARE DE PRESĂ

privind situația actualizată a cererilor de decontare verificate de ANRE 

și trimise spre decontare Ministerului Energiei, la data de 05.08.2022

Având în vedere activitatea desfăşurată în cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, întocmirea fișelor de analiză și determinarea sumelor ce se cuvin spre decontare de la bugetul statului prin intermediul bugetului Ministerului Energiei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.118/2021, cu modificările și completările ulterioare, situaţia cererilor de decontare pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022, respectiv aprilie 2022 – martie 2023 se prezintă astfel:

OUG 118/2021 :

 • număr total societăți care au depus cereri – 81,
 • număr total cereri depuse – 350,
 • număr total cereri aprobate – 240,
 • număr total cereri neeligibile – 62,
 • suma totală transmisă către ME – 2,015,862,533.66 RON,
 • valoare totală cereri neeligibile – 10,263,750.41 RON,
 • valoare totală solicitată – 2,026,126,284.07 RON.

Diferența de 48 de cereri depuse pentru decontare se află în diferite stadii de analiză, iar pe măsură ce operatorii încarcă datele și documentele justificative solicitate de către experții alocați, verificarea și determinarea acestora se va realiza cu maximă operativitate.

OUG 27/2022:

 • număr total societăți care au depus cereri – 38,
 • număr total cereri depuse – 71,
 • număr total cereri aprobate – 4,
 • număr total cereri neeligibile – 0,
 • suma totală transmisă către ME – 74,308,390.20 RON,
 • valoare totală cereri neeligibile – 0 RON,

Diferența de 67 de cereri depuse pentru decontare se află în diferite stadii de analiză, iar pe măsură ce operatorii încarcă datele și documentele justificative solicitate de către experții alocați, verificarea și determinarea acestora se va realiza cu maximă operativitate. OUG 118/2021 este decontată în proporție de aproximativ 98%, ANRE demarând verificarea şi analizarea datelor aferente OUG 27/2022. Având în vedere numărul relativ mic de cereri introduse pentru perioada aprilie 2022 – martie 2023, facem apel către toți operatorii ce beneficiază de prevederile OUG 27/2022 să procedeze la încărcarea datelor aferente perioadei mai sus menționate.

 

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

București, 05.08.2022

Fisiere atasate