Având în vedere activitatea desfăşurată în cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, întocmirea fișelor de analiză și determinarea sumelor ce se cuvin spre decontare de la bugetul statului prin intermediul bugetului Ministerului Energiei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.118/2021, cu modificările și completările ulterioare, situaţia cererilor de decontare, pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022, și în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 27/2022, situația cererilor pentru perioada aprilie 2022 – martie 2023, se prezintă astfel:

OUG 118/2021:

 • număr total societăți care au depus cereri: 80,
 • număr total cereri depuse: 345,
 • număr total cereri aprobate: 284,
 • număr total cereri neeligibile: 57,
 • suma transmisă către ME: 2.364.900.752,65 RON,
 • valoare totală cereri neeligibile: 10.243.419,53 RON,
 • valoare totală solicitată: 2.375.144.172,18 RON.

Diferența de 4 de cereri depuse pentru decontare se află în diferite stadii de analiză, iar pe măsură ce operatorii încarcă datele și documentele justificative solicitate de către experții alocați, verificarea și determinarea acestora se va realiza cu maximă operativitate.

OUG 27/2022:

 • număr total societăți care au depus cereri: 74,
 • număr total cereri depuse: 240,
 • număr total cereri aprobate, clienți casnici: 84,
 • număr total cereri aprobate, clienți noncasnici: 129,
 • număr total cereri aprobate, clienți casnici și noncasnici: 213,
 • număr total cereri neeligibile, clienți casnici: 3,
 • număr total cereri neeligibile, clienți noncasnici: 0,
 • suma transmisă către ME, clienți noncasnici: 1.404.4712.706,56 RON,
 • suma transmisă către ANPIS, clienți casnici: 1.268.801.644,97 RON,
 • suma transmisă, clienți casnici și noncasnici: 2.673.514.351,53 RON.

Sume transmise către Ministerul Energiei (noncasnici) și Ministerul Muncii – Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (casnici):

Aprilie 2022 energie electrică clienți casnici:  251.722.201,81 RON

Aprilie 2022 energie electrică clienți noncasnici: 260.617.399,64 RON

Aprilie 2022 gaze naturale clienți casnici:  102.638.696,02 RON

Aprilie 2022 gaze naturale clienți noncasnici: 207.221.694,13 RON

Total Aprilie energie electrică și gaze naturale: 822.199.991,60 RON

Mai 2022 energie electrică clienți casnici:  300.741.952,74 RON

Mai 2022 energie electrică clienți noncasnici: 224.451.804,08 RON

Mai 2022 gaze naturale clienți casnici:  33.190.299,49 RON

Mai 2022 gaze naturale clienți noncasnici: 102.341.126,07 RON

Total Mai energie electrică și gaze naturale: 660.725.182,38 RON

Iunie 2022 energie electrică clienți casnici: 344.234.646,44 RON

Iunie 2022 energie electrică clienți noncasnici: 294.652.693,60 RON

Iunie 2022 gaze naturale clienți casnici:  13.859.096,59 RON

Iunie 2022 gaze naturale clienți noncasnici: 57.677.590,30 RON

Total Iunie energie electrică și gaze naturale: 710.433.026,93 RON

Iulie 2022 energie electrică clienți casnici: 222.378.751,88 RON

Iulie 2022 energie electrică clienți noncasnici: 257.347.499,70 RON

Iulie 2022 gaze naturale clienți casnici:  0 RON

Iulie 2022 gaze naturale clienți noncasnici: 1.687,23 RON

Total Iulie energie electrică și gaze naturale: 479.727.938,81 RON

TOTAL schemă de sprijin OUG 27/2022, 06.10.2022: 2.673.514.351,53 RON

Diferența de 24 de cereri depuse pentru decontare se află în diferite stadii de analiză, iar pe măsură ce operatorii încarcă datele și documentele justificative solicitate de către experții alocați, verificarea și determinarea acestora se va realiza cu maximă operativitate.

TOTAL GENERAL scheme de sprijin: 5.038.415.104,18 RON

 

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

București, 06.10.2022

Fisiere atasate