Finalizarea procedurii de achiziţie publică pentru atribuirea contractului

“Servicii – Studiu al situaţiei existente referitor la domeniul specific al schimbării furnizorului de energie”

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a finalizat procedura simplificată de achiziție publică pentru atribuirea contractului de elaborare a studiului denumit „Studiu al situaţiei existente referitor la domeniul specific al schimbării furnizorului de energie”, activitate derulată în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității instituționale a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru simplificarea procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică și de gaze naturale” – SMIS 129990/705.

Procedura de atribuire s-a organizat în conformitate cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, iar în urma evaluării ofertelor depuse, a fost desemnată câștigătoare asocierea S.C. RINGHEL TEAM S.R.L. și IJDELEA MIHĂILESCU SPARL. Contractul de prestări servicii s-a semnat în data de 17.11.2020, are valoarea de 268.059 ron, fără T.V.A. și are durata până la data de 31.12.2021.

„Studiul situaţiei existente referitor la domeniul specific al schimbării furnizorului de energie” este necesar în vederea sprijinirii îndeplinirii obiectivului general al proiectului „Dezvoltarea capacității instituționale a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru simplificarea procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică și de gaze naturale”. Astfel, adoptarea unor măsuri de simplificare a procedurilor administrative pentru toți consumatorii implicați în procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică și de gaze naturale prin implementarea unei soluții informatice intuitive și inovative, va conduce la realizarea interoperabilității datelor referitoare la schimbarea furnizorului din punct de vedere al formatului precum și la îndeplinirea graduală a noilor cerințe europene care prevăd ca până în anul 2026 procesul tehnic de schimbare a furnizorului să se finalizeze în 24 h.

Proiectul SMIS 129990/705, cu termen de finalizare 30 iunie 2022, este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, iar valoarea totală a proiectului este de 19.923.503,70 lei.

Fisiere atasate