Referitor la veniturile salariale pentru luna aprilie a.c. ale personalului din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), in completarea documentului prezentat pe site-ul institutiei,  facem urmatoarele precizari:
Consilierul I A din cadrul Serviciului de mentenanta care are un venitul net de 5333 lei este in situatie de incapacitate temporara de munca iar baza de calcul a indemnizatiei se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar.
Pentru urmatoarele situatii: Serviciul de resurse umane – Consilier I A cu un venit net de 4056 lei,Serviciul preturi si tarife reglementate – Consilier I  cu un venit net de 3324 lei si Serviciul licente si autorizatii – Consilier I A cu un venit net de 4028 lei, persoanele respective sunt in concediu de maternitate iar cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din media  veniturilor lunare din ultimele 6 luni, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar.
In cazul Serviciului reglementare tehnica – Consilier I A  cu un venit net de 6832 lei, persoana respectiva este in incapacitate temporara de munca pentru caz medical deosebit de grav (certificat pentru handicap). Baza de calcul a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar iar, conform legislatiei in vigoare, pentru persoanele cu handicap nu se plateste impozitul pe venituri.