INFORMARE DE PRESĂ

ANRE aprobă extinderea cuplării piețelor pentru ziua următoare de energie electrică

 

Având în vedere cuplarea iminentă a pieței 4M MC (4M Market Coupling) din care fac parte România, Ungaria, Slovacia și Cehia cu piața MRC (Multi-Regional Coupling) din care fac parte alte 22 țări europene pentru crearea pieței unice europene de energie electrică, ANRE a aprobat în ședința Comitetului de reglementare din data de 09.06.2021 desemnarea Transelectrica S.A. ca agent de transfer pentru exercitarea acestei funcții în procesul de cuplare a pieţelor pentru ziua următoare și de asemenea a abrogat Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică.

Cuplarea piețelor pentru ziua următoare de energie electrică constituie un proces desfășurat în mai multe etape, având la bază reguli specifice aprobate la nivel regional și european. În baza Regulamentului (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 au fost stabilite liniile directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor, care conțin reguli specifice privind modul de  organizare a piețelor pentru ziua următoare la nivel european.

În decembrie 2018, autoritățile de reglementare din România, Ungaria, Cehia, Slovacia, Polonia, Austria și Germania au solicitat, printr-o scrisoare comună adresată operatorilor de transport și de sistem și operatorilor pieței de energie electrică desemnați din statele menționate, inițierea proiectului interimar pentru cuplarea piețelor pe baza capacității nete de transfer pe granițele dintre Germania, Austria, Polonia și statele membre 4M MC, pentru a dezvolta în continuare integrarea regională a piețelor pentru ziua următoare.

Lansarea proiectului interimar pentru cuplarea piețelor este programată în data de 17 iunie 2021. Proiectul reprezintă o etapă tranzitorie în procesul de cuplare unică a piețelor bazată pe flux și presupune funcționarea pieței pentru ziua următoare conform regulilor stabilite în documentele aprobate în comun de către autoritățile de reglementare sau de către ACER.

Considerăm că extinderea cuplării unice a piețelor pentru ziua următoare va avea efecte benefice, dintre care menţionăm:

– dezvoltarea rețelei comune între operatorii de transport și de sistem din Europa, responsabilă de gestionarea transportului energetic din fiecare țară, asigurând astfel siguranța și stabilitatea rețelelor naționale de transport energetic;

– alocarea mai eficientă a capacităților transfrontaliere;

– prețuri echitabile și care reflectă costurile – piața cuplată implică un sistem transparent de compensare a pieței care determină prețuri în piața angro care corespund cererii;

– îmbunătățirea convergenței prețurilor între diferite zone de ofertare și un preț mai fiabil al energiei electrice pe orizontul de timp al pieței pentru ziua următoare;

–  mai multă lichiditate și oportunități de tranzacționare pentru participanții la piață.     

 

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

09.06.2021

Fisiere atasate