INFORMARE DE PRESĂ

Amenzi contravenționale în valoare de 2.400.000 lei aplicate operatorilor rețelelor de distribuție a energiei electrice

Ca urmare a numeroaselor petiții referitoare la racordarea prosumatorilor la rețelele de distribuție a energiei electrice, am semnat mandate de control la operatorii de distribuție a energiei electrice pentru a verifica modul în care sunt respectate regulile de racordare la un loc de consum existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile, care au avut ca obiect:

− respectarea termenului de maximum 2 zile lucrătoare, de la data înregistrării notificării şi a documentaţiei complete, pentru transmiterea către solicitant a facturii de plată a tarifului pentru actualizarea certificatului de racordare; 

− respectarea termenului de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării și a documentaţiei complete, pentru înlocuirea sau, după caz, montarea contorului, pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalaţiei de producere a energiei electrice; 

− respectarea termenului de maximum 3 zile lucrătoare, de la data depunerii de către prosumator procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune, pentru actualizarea/emiterea şi transmiterea către prosumator a certificatul de racordare;

− respectarea termenului de maximum 2 zile lucrătoare, de la data actualizării/emiterii certificatului de racordare, pentru punerea sub tensiune finală a instalaţiilor electrice aferente locului de consum existent la care s-au racordat instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile.

În urma finalizării acțiunilor de control, au fost constatate nerespectări ale obligațiilor legale de către toți operatorii de distribuție verificați, fiind aplicate amenzi contravenționale după cum urmează:

  • Distribuție Energie Electrică România    400.000 lei
  • Distribuție Energie Oltenia                      400.000 lei
  • Delgaz Grid                                              400.000 lei
  • E-Distribuție Muntenia                            400.000 lei
  • E-Distribuție Banat                                  400.000 lei
  • E-Distribuție Dobrogea                            400.000 lei 

Fac precizarea că vom monitoriza în continuare respectarea ansamblului de reglementări obligatorii instituit de ANRE operatorilor de distribuţie cu impact direct asupra activităţii prosumatorilor.

 

Dumitru Chiriţă,

Preşedinte al ANRE

13.12.2022

Fisiere atasate