INFORMARE DE PRESĂ

 

Având în vedere:

  • Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare în perimetrele XIII Pelican şi XV Midia – Suprafaţa Contractuală B, aprobat prin HG nr. 43/02.01.2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 69/28.01.2014, al cărui titular este format din operatorii economici BLACK SEA OIL & GAS S.A., Petro Ventures Resources S.R.L. și Gas Plus Dacia S.R.L.,
  • Actul de autorizare emis de Ministerul Energiei nr. 100256AA/30.01.2019 pentru componenta offshore,
  • Actul de autorizare emis de Ministerul Energiei nr. 100437AA/13.02.2019 privind lucrările efectuate pe uscat pentru proiectul “Dezvoltare Gaze Naturale Midia (MGD) – Conductă de alimentare din amonte- Segment terestru”,

în şedinţa Comitetului de Reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, din data de 15.06.2022, a fost acordată Licenţa ANRE nr. 2462/2022 pentru desfăşurarea activităţii de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente activității de producție a gazelor naturale Titularului acordului de concesiune pentru Explorare, Dezvoltare și Exploatare Petrolieră în perimetrele XIII Pelican și XV Midia, suprafață contractuală B, format din operatorii economici BLACK SEA OIL & GAS S.A., GAZ PLUS DACIA S.R.L. și PETRO VENTURES RESOURCES S.R.L.

Începerea producţiei de gaze naturale din Proiectul MGD este programată pentru a doua jumătate a lunii iunie 2022. Capacitatea de producţie estimată a proiectului va fi de 1 miliard de metri cubi de gaze pe an, echivalentul a 10% din consumul de gaze al României.

În contextul actual, gazele naturale extrase din Marea Neagră care urmează să intre în sistemul naţional de transport reprezintă șansa României de a deveni independentă energetic.

 

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

15.06.2022

Fisiere atasate