INFORMARE DE PRESĂ

 „Ghidul prosumatorului cu capacitate de cel mult 400 kW pe loc de consum”

a fost actualizat

Preocuparea constantă a ANRE de revizuire a reglementărilor prin prisma efectelor pe care le produc în piața de energie, a condus la modificarea și completarea unor ordine, ale căror prevederi vin în sprijinul viitorilor utilizatori ai rețelelor electrice. Ca urmare a acestor modificări, am actualizat conținutul „Ghidului prosumatorului cu capacitate de cel mult 400 kW pe loc de consum”. Astfel, pentru facilitarea accesului viitorilor prosumatori la informații esențiale și ușor de înțeles, am introdus, în principal, următoarele modificări:

  1. exceptarea de la obligaţia de achiziție de certificate verzi pentru energia electrică produsă din surse regenerabile şi utilizată la locul de producere pentru consumul final propriu, aplicabilă prosumatorilor persoane fizice, juridice şi autorităţi ale administraţiei publice locale care deţin centrale electrice ce produc energie din surse regenerabile de energie (SRE) cu putere instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum, precum şi persoanelor fizice sau juridice care deţin unităţi de producere a electrice din surse regenerabile de energie (E-SRE),  prevăzută la art. I pct. 14 din Legea nr. 248/2022 de modificare a art. 73^1 alin. (7) din Legea nr. 123/2012;
  2. actualizarea etapelor şi regulilor procedurii de schimbare a furnizorului, precum şi responsabilităţile clientului final şi operatorilor economici implicaţi în schimbarea furnizorului, aşa cum sunt stabilite prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 3/2022;
  3. clarificări privind regulile mecanismului de compensare cantitativă şi cel de regularizare financiară, precum şi modul de facturare a energiei electrice produsă şi livrată în reţea /consumată din reţea de către prosumatori ţinând cont de perioada de aplicabilitate a prevederilor OUG nr. 27/2022;
  4. posibilitatea ca, în cazul locului de consum/consum și de producere existent la care se racordează instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile, cererea de racordare să fie transmisă de către prosumator înainte de realizarea instalaţiei de producere a energiei electrice;
  5. posibilitatea ca, în cazul utilizatorilor existenţi, operatorul de distribuţie să înlocuiască contorul existent în punctul de delimitare cu un contor care măsoară energia electrică în ambele sensuri, inclusiv a sistemului de comunicaţie, sau, după caz, asigurarea de către operatorul de distribuţie a programării contorului existent în punctul de delimitare pentru măsurarea energiei electrice în ambele sensuri, costurile cu achiziţia şi montarea fiind suportate de către acesta, în conformitate cu art. 27 din Procedura aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 19/2022;
  6. precizarea legată de grupurile de măsurare a energiei electrice necesare în instalațiile prosumatorilor care măsoară energia electrică produsă, care vor fi montate în limita stocurilor deținute de operatorii de distribuție, iar lipsa acestora nu va condiționa punerea sub tensiune a instalației de utilizare.

Noile prevederi privind racordarea viitorilor utilizatori ai rețelelor electrice, precum și „Ghidul prosumatorului cu capacitate de cel mult 400 kW pe loc de consum”, vor conduce la deblocarea valorificării energiei produse din surse regenerabile în centrale electrice cu puteri de până la 400 kW pe loc de consum și livrate în rețeaua electrică.

Ghidul poate fi consultat pe pagina de internet a ANRE, www.anre.ro, la secțiunea Energie electrică/Legislație/Prosumatori/Ghidul prosumatorului sau prin accesarea link-ului de mai jos: https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/prosumatori/ghid .

Dumitru Chiriță

Președinte al ANRE

15.11.2022

Fisiere atasate